Årsrapport 2022: Fitness24Seven studsar tillbaka efter pandemiåren

Christian Ask

Träningskedjan Fitness24Seven, som ägs av entreprenören Christian Ask, återvände under 2022 till omsättningsnivåer i linje med de starkaste åren för företaget innan pandemin – omsättningen landade på dryga 715 miljoner kronor. Även resultatet tog sig ett skutt uppåt och visade ett plus om 43 miljoner kronor.

Väsentliga händelser under året

Under juni månad genomfördes en omfattande prisökning i Sverige Norge och Finland. Prishöjningen genomfördes på hela medlemsbasen. Prisökningen ledde till ökad omsättning som kunde kompensera för generellt ökade kostnader.

Positiv syn på framtiden

Trots annalkande lågkonjuktur och en mycket större priskänslighet hos konsumenterna ser företaget ljust på framtiden.

”Företaget uppger att det har starka finanser, en konjukturokänslig produkt samt en mycket flexibel operativ modell, varför bolaget förväntas klara sig bättre än konkurrenter i kris och medföljande lågkonjuktur.”

Fitness24Seven 2022 i siffror

  • Omsättning: 714,7 miljoner kronor jämfört med 2021: 417,7 miljoner kronor (obs. endast åtta månader på grund av byte av räkenskapsår)
  • Rörelseresultat: 43,1 miljoner kronor jämfört med 2021: 28 miljoner kronor (åtta månader)
  • EBITA: 47,4 miljoner kronor jämfört med 2021: 34,4 miljoner kronor (åtta månader)
  • Soliditet: 37,4 % vs. 39,6 %
  • Utdelning: 40 miljoner kronor. 2021: 20 miljoner kronor
  • Medeltal anställda: 359 (295)
  • Antal klubbar: ca 170 i Sverige (+250 stycken i koncernen)
  • Antal medlemmar: Ingen uppgift
  • VD: Magnus Frennmark
  • Fokusregioner: Hela Sverige