Katarina Andersson invald i EuropeActives styrelse

Katarina Andersson

Den europeiska branschorganisationen, EuropeActive, höll sitt årsmöte i samband starten av FIBO-veckan. I samband med det valdes Friskvårdsföretagens ordförande Katarina Andersson in som ledamot i styrelsen.

– Jag tror starkt på den kraft som ligger i fysisk aktivitet för människor. Träningen förändrar livet och den ska vara tillgänglig i alla åldrar. Det ska bli väldigt intressant att genom EuropeActive få ta del av erfarenheter från andra länder. Från Sverige har vi också mycket att bidra med i arbetet för mer fysisk aktivitet och bättre hälsa, säger Katarina Andersson.