Marvel superhero workout – Les Mills i samarbete med Disney för att aktivera barn

Les Mills International har slagit sig ihop med Disney i ett samarbete för att inspirera miljoner med barn till att bli mer fysiskt aktiva.

De specialframtagna, och kostnadsfria, femminuterspassen för barn, är baserad på Les Mills barnkoncept Born To Move. I konceptet förekommer Marvel-hjältar som Tor och Black Widow, som leder koreograferade pass för barn i åldern 8–12.

– ”Musiken och rörelserna har noggrant koreograferats, men i slutändan är det viktigaste att barnen aktiverar sig och har kul.

Träningspassen kan man ta del av här.