Brittisk rapport slår larm – få äldre att börja röra på sig eller riskera en vårdkris i samhället!

En ny rapport från ukactive menar att ett stort kulturskifte behöver ske för att få äldre människor mer fysiskt aktiva. Reimagining Aging-rapporten, menar att det inte bara är det att äldre människor får sina liv ordentligt förkortade genom en fysisk ”inaktivitets-epidemi”, utan att även problemet hotar att sätta Storbritannien i en stor vårdkris.

Analysen från ukactive, DataHub och Sheffield Hallam University visar att få äldre människor mer fysiskt aktiva kan leda till potentiellt sparande av 7,6 miljarder pund till NHS (National Health Service) och vårdsystemet.

”Många av de mer allvarliga problemen i samband med ålderdom, till exempel brist på rörlighet, sjukdom och muskelsvaghet kan faktiskt uppstå till följd av brist på träning”, säger Muir Gray, chief knowledge officer hos NHS. ”Fysisk aktivitet är avgörande för att äldre populationer kan leva långa, hälsosamma och självständiga liv, även i skymningsåren.”

Som ett sätt att öka äldre människors fysiska aktivitet rekommenderar rapporten att man skapar aktiva miljöer genom tillgängliga samhällsfaciliteter och främjandet av fysisk aktivitet i hälsovårdssystemet – samt utnyttja ”ny innovativ teknik” för att göra träning det naturliga valet för äldre människor.

Författarna tar även upp ett tidigare förslag – framtaget av ukactive-ledamoten Tanni Gray-Thompson tidigare i år – en nationell utrullning av wellness-hubbar, som placerar fysiska aktiviteter vägg-i-vägg med bibliotek, polisstationer och allmänläkare som en gemensam knytpunkt.

”Bevis från befintliga wellness-hubbar har visat en signifikant positiv inverkan på lokalsamhällen, särskilt bland äldre populationer”, säger rapporten.

ukaktives VD Steven Ward avslutar: ”Vi måste bidra till ett stort kulturskifte i hur människor närmar sig sitt åldrande, där stor vikt läggs vid att involvera fysisk aktivitet i varje steg i livet för att säkerställa att långa liv även är hälsosamma liv.”

Svenska företaget Activage satsar på målgruppen ”seniorer” (se klipp nedan)

Ladda ned hela reimagining ageing-rapporten här