Twiik sluter avtal med USA-baserade From Me To You Movement – utvecklar app för mental coaching

Twiik har ingått avtal med USA-baserade From Me To You Movement om en mental coaching-app för personlig utveckling och mental hälsa.

Appen lanseras mot en global marknad under Q2. Appen baseras på Twiiks enterpriseplattform, men anpassas för From Me To You Movement.

Projektet består dels av ett utvecklingsarbete av design, dels av utveckling av tjänsten. Affären kommer att bestå av en licensdel för plattformen tillsammans med en intäktsdelningsmodell.

Ökad mental ohälsa

De senaste åren har vi sett en ökad mental ohälsa såväl i Sverige som globalt. WHO släppte 2022 rapporten World Mental Health – Transforming mental health for all – där man konstaterar att många psykiska tillstånd kan behandlas effektivt till relativt låg kostnad men att klyftan mellan människorna som behöver vården och de som har tillgång till den, är betydande. Den effektiva behandlingstäckningen är extremt låg.*

I takt med digitaliseringen av olika vårdtjänster har marknaden även sett flera lösningar för att behandla psykisk ohälsa. Sussi Mattsson ligger bakom konceptet From Me To You Movement – en metod som grundar sig i en fyrstegsprocess där deltagaren får skriva så kallade visdomsbrev till sig själv som en del i en metod att bearbeta olika trauman denne gått igenom i livet. Metoden hjälper deltagaren att omvandla tidigare trauman till lärdomar som istället kan användas för att komma vidare i livet. 

Utvecklar coaching-app

Samarbetet innebär att Twiik utvecklar en coaching-app för personlig utveckling och mental hälsa, där Twiiks enterpriseplattform används och anpassas för From me To You:s verksamhet. Som en del i samarbetet utvecklar Twiik även From Me You Movements digitala varumärke.

Avtalet består av en månatlig återkommande licens samt del i intäkt för försäljning av innehåll genom appen.

“Psykisk ohälsa är ett stort problem världen över med svåra konsekvenser för många. Sussi Mattsson har en kraftfull metod och ett starkt varumärke i branschen. Twiik är glada över att få vara en del i att vända utvecklingen av psykisk ohälsa med hjälp av digitala hjälpmedel. Att produkten har USA som marknad är en milstolpe i sig för oss” säger Anders Gran, VD Twiik.

Utvecklingen av appen påbörjas omgående och lansering är planerad till andra kvartalet 2023.

* Källa mental hälsa globalt/WHO