Twiik delårsrapport april-juni 2021 – stark tillväxt och framtidstro

Twiiks starka tillväxt fortsätter under det andra kvartalet. Omsättningen ökade med 159% jämfört med andra kvartalet 2020 och för första gången passerades 1 miljon tränade minuter under ett dygn via plattformen. Bolaget ser en stark trend i tränare och gyms användning av både online coaching och digitala företagstjänster.

Twiiks VD Anders Gran kommenterar:

– ”Digitaliseringen av träningsindustrin är ett faktum och Twiik är med och leder utvecklingen i Sverige.

Ett år på många sätt präglat av en global pandemi ligger bakom oss. Pandemin har belyst vikten för tränare och gym att i högre grad utnyttja digitala kanaler för att leverera sina tjänster. Vi ser tydligt att investeringarna i tid och pengar från dessa tränare och gym fortsätter även efter att samhället sakta börjat återgå till det normala.

När vi stänger det första halvåret 2021 så är det vårt bästa hittills sett till omsättning. Antalet tränare och gym som väljer Twiik är fler än någonsin och med det följer en stark ökning av våra intäkter.”

Andra kvartalet

  • Nettoomsättning: 2 634 (1 018) KSEK 
  • Rörelseresultat: -2 713 (-1 975) KSEK 
  • Resultat efter skatt: -2 209 (-1 624) KSEK 

Första halvåret

  • Nettoomsättning: 4 972 (1 691) KSEK 
  • Rörelseresultat: -5 013 (-4 137) KSEK 
  • Resultat efter skatt: -4 108 (-492) KSEK 

Anders Gran kommenterar de röda resultatsiffrorna:

– ”Vi följer vår tillväxtplan.

Vår övertygelse är att digitaliseringen ska vara lönsam för
tränare och gym om de ska kunna luta sig in och bli uthålliga. Vi bygger vår affärsmodell runt att kreatörerna ska få så stor del av intäkterna som möjligt.

Twiiks lönsamhet kommer med volymerna.

I dagsläget fortsätter vi att investera i utvecklingen av vår teknikplattform, marknadsplats och de digitala tjänster som tränare och gym ska erbjuda idag och imorgon vilket naturligtvis påverkar resultatet kortsiktigt.”

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Lyckad marknadstest av Twiiks enterpriselösningar i Norge och Tyskland.
  • En nyemission av units bestående av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1 genomfördes. Emissionen tecknades till 213,7% och tillförde bolaget 13 439 KSEK efter emissionskostnader.
  • Twiik AB noteras på Nasdaq First North Growth Market den 19 maj.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Lansering av enterpriselösning tillsammans med We Träning & Hälsa. Bakom WE står bland annat hockeyprofilen och experten Niklas Wikegård, den förre fotbollsdomaren och experten Jonas Eriksson samt träningsprofilen Peter Bláha.
Anders Gran

Anders Gran avslutar:

– ”Vi ser ljust på framtiden. Investeringarna i digitaliseringen av branschen ökar kraftigt och det är uppenbart att såväl konsumenter som enskilda tränare och gym ser fördelarna med träning online både som enda träningsform och som komponent i en varierad träningsvardag. Onlineträning förväntas fortsätta växa både som enskild träningsform och som komplement till träning på anläggning. Både gym och tränare är viktiga spelare i att skapa framtidens digitala tjänsteutbud.