Onlineträning: Corona-krisen påskyndar transformationen

Anders Gran, Twiik

Detta är en gästkrönika skriven av Anders Gran, VD hos Twiik.

Träningsbranschen skakas av en snabbt vändande marknad i följderna av Coronaviruset. Det blir tydligt att många aktörer, stora som små, har haft ett alltför starkt fokus på att optimera sin kärnaffär. Många står svagt rustade att växla över till ökad andel digitala tjänster när efterfrågan ändras. Detta riskerar i många fall få stora konsekvenser även efter den omedelbara krisen lagt sig.

Det finns dock undantag och goda exempel att inspireras av.

Åtgärderna för att begränsa spridningen av Corona skakar bransch efter bransch. Fitnessindustrin är inget undantag. Under veckan som gick har flera aktörer agerat starkt. Sats var först ut med att stänga anläggningar och frysa medlemsavgifter — säkert accelererat av Norska myndighetsbeslut, men inte desto mindre har deras agerande satt igång en våg av åtgärder i industrin och dessutom något av en självcensur bland medlemmar som väljer att träna utanför gymmen. Varsel och permitteringar följer naturligt när verksamheten ställs på paus. Många aktörer försöker hitta snabba lösningar för att kunna erbjuda sina medlemmar ”något digitalt” för att inte förlora dem för gott. En situation där det är lätt att villa bort sig och snarare tappa medlemmar.

Den lockdown som håller på att ske i samhället kan innebära större förändringar än man kanske tror. Ungefär samtidigt som de första kedjorna signalerade om att tillfälligt stänga såg vi på Twiik en fördubbling i aktiva användare och det är rimligt att tro att andra onlineplattformar upplever samma sak. Bra för de gym som har en digital lösning för sina medlemmar och där relationen kan upprätthållas. Utmanande för aktörer som bibehåller allt fokus på den fysiska anläggningen och som saknar plan för att serva medlemmar på distans.

Faktum är att gymmens medlemmar många gånger redan är digitala. Om man har missat det pågående skiftet hos konsumenten så är det hög tid att fundera på det nu.

En hög andel av våra användare är även aktiva på fysiska gym. Många har oberoende kombinerat sitt fysiska gym och digitala tjänster för att optimera sin träning men en stor andel är direktanslutna via sitt gymmedlemskap. Coaching, insptiration och community är redan en del av gymmens medlemmars vardag. Sådan är verkligheten.

Så varför blir detta ett problem för många anläggningar och kedjor? Utmaningen ligger inte bristen på digitala plattformar för att komma igång. Det finns idag flera möjligheter och leverantörer. Hotet kommer snarare inifrån.

I flera fall är det tydligt att det digitala träningsutbud som en del gymkedjor erbjuder ses som nice-to-have, som en bonus till medlemmarna snarare än något de betalar för. Inte som ett försök att ge medlemmarna en rikare upplevelse. Denna inställning sätter gymmen i en väldigt pressad situation i ett läge när onlineträningen är det som främst efterfrågas. Som nu.

Tusentals betalande prenumeranter på Twiik och gymspecifika appar på vår Welltechplattform har redan bevisat att det går alldeles utmärkt att ta betalt för träning online. Höjer man blicken ser man att även internationella tjänster som Freeletics och Sweat with Kayla framgångsrikt har bevisat värdet av en digital träningscommunity, oberoende av fysiska anläggningar.

Detta borde rimligen innebära att även gymmen kan bygga värde och ta betalt för digitala tjänster när konsumenten inte kommer till gymmet — oavsett om detta beror på Covid-19 eller på andra faktorer och trender.

Att trovärdigt skapa en digital produkt förutsätter att onlinetjänsterna integreras med ordinarie medlemskap och att det finns samma ambitioner och höga standard vad avser kvalitet och upplevelse, som vid val av maskiner, golv och till och med personal.

Det vi ser ske inom loppet av några dagar är egentligen inget nytt. Skillnaden är att industrin över en natt tvingas accelerera sitt erbjudande till medlemmarna. Industrin behöver framförallt fundera över hur de skapar en trygg affärsmodell och en produkt som står på flera ben, som klarar svängningar likt de vi ser idag.

— — — —

Så, vad kan man göra med kort varsel?

Det sägs att nöden är uppfinningens moder. Här följer en kort lista av vad jag sett att gym och tränare gör för att möta skiftet i efterfrågan och därmed undvika till exempel frysningar av medlemsavgifter eller brant dalande PT-bokningar:

  • Erbjuda färdiga workouts, program och kurser online. Viktigt är att försöka rikta in sig främst på medlemmarna så att man som medlem känner att man får valuta för sitt medlemskap.
  • Lansera PT-online till förmånligare priser och med sign-up via webben — eller inkludera det i medlemsavgiften för att behålla abonnemangen aktiva. Här kan man med fördel kombinera enstaka live-sessioner med ett planerat träningsprogram.
  • Sända live-pass istället för gruppträning. Har man inget verktyg kan man göra detta genom t.ex. Facebook, men var noggrann med att skilja på erbjudandet mellan medlemmar och ickemedlemmar. Om alla har tillgång till ett pass är det ingen medlemsprodukt — då är det snarare en rekryteringskampanj.
  • Lansera hemmaträningsutmaningar: Återigen, sociala medier är bra för spridning, men innebär att man inte nödvändigtvis levererar värdet till just sina medlemmar vilket därmed kan bli kontraproduktivt.
  • Erbjud lokala företag digitala träningsutmaningar, digital coaching och hemmaträningspaket för anställda.
  • Medlemsbonus: Låta varje månadsavgift under kommande tre månader ge en månad gratis nästa år. Flera hotell har anammat detta och erbjuder tex. halva priset på presentkort för att säkra likviditet nu.

Fler goda exempel lär dyka upp efterhand.

Vi är i början på formandet av ett nytt landskap och det är långt ifrån klart hur det ska se ut när krisen har lagt sig. En sak är tydlig, den förändring som de kommande sex månaderna för med sig kommer att vara betydligt längre.

Anders Gran, VD Twiik

. . . . . . . . . . . . . .

Kontakt: Anders@twiik.me

Kort om oss: WellnessTech Labs levererar teknik till olika aktörer inom Wellness- och Fitnessindistrin. Främst genom tjänsten Twiik som är en marknadsplats och ett coachingverktyg kombinerat. Genom oss kan gym och tränare erbjuda existerande och nya kunder digitala träningstjänster som till exempel program, kurser och individuell onlinecoaching. Vårt fokus ligger i att ge slutkunden den upplevelse de förväntar sig av en konsumenttjänst, samtidigt som vi ger tränaren möjlighet att ta sitt koncept ut i en större värld och bygga sin egna community i appen.

Mer än 1.4 Miljoner träningspass har registrerats i tjänsten och tusentals och åter tusentals chattar mellan coacher och användare har ägt rum. Målet är inte att ersätta traditionell coaching och personlig träning, utan istället att förlänga den och göra den tillgänglig för en bredare publik på ett sätt som kunderna förväntar sig.