Lönsamhetsprobem: Kvix planerar att sälja eller lägga ned Kvix.tv och Vahlery

Bild: Kvix

Träningsplattformsbolaget Kvix avser att genomföra en omfattande verksamhetsförändring, vilket kan leda till avyttring, alternativt avveckling, av plattformarna Kvix.tv och Vahlery.com. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet är taget mot bakgrund av att plattformarna haft svårt med att nå lönsamhet.

”I syfte att framåt fortsätta agera i aktieägarnas bästa intresse kommer vi noga utvärdera potentiella strukturaffärer som kan gynna bolaget och dess aktieägare”, heter det.

Bolaget kommer under övergångsperioden att stödjas ekonomiskt av sin huvudägare.

Utökade nyligen rörelsekredit

Kvix meddelade i november 2023 att de hade utökat sin befintliga rörelsekredit med huvudägaren JT Invest i Umeå. Den tidigare överenskomna krediten om 5 miljoner kronor utökades till totalt 8 miljoner kronor. Syftet var att stärka den finansiella ställningen och stödja pågående affärsinitiativ.

Tydlig negativ utveckling

Kvix har haft ett ekonomiskt tufft år där resultatet skrivs i röda siffror. Perioden 1 jan – 30 september visade att bolaget omsatte 812 000 kronor (2022: 1 380 000) och rörelseresultatet uppgick till -6 miljoner kronor (2022: (-12 549 000).

  • Antalet aktiva streamers på plattformen hade under samma period nästan halverats, från 63 streamers till 34.
  • Antal premiummedlemmar hade sjunkit med 32 procent, från 1 910 stycken till 1 290 stycken.
  • Antalet sändningar hade under perioden sjunkit med dryga 40 procent, från 1 100 till 680 sändningar.
  • Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 2 (2022: 12) varav 1 (5) kvinna.