Yogobe tecknar samarbetsavtal med cancerrehabiliteringen i Region Skåne

Bildkälla: Yogobe

I ett spännande steg för att främja långsiktig hälsa bland de som genomgår cancerbehandling och de som har klarat den, har Yogobe tillsammans med cancerrehabiliteringen i Region Skåne etablerat ett samarbete. Syftet är att skapa en stark länk mellan frisk- och sjukvård och därigenom bidra till en förbättrad livskvalitet för de berörda.

Projektet som lanseras med start i början av februari 2024 erbjuder cancerpatienter inom Region Skåne digital gruppträning LIVE-online med utbildad instruktör på veckobasis genom ett riktat FaR, Fysiskt aktivitet på recept, som förskrivs av vårdpersonal.

Utöver gruppträningen LIVE-online erbjuds även förinspelade klasser inom muskelstärkande och pulshöjande träning samt klasser som syftar till att stötta det mentala måendet under och efter en cancerrehabiliteringsprocess, klasser som patienterna kan ta del av när det passar utifrån sitt egna mående och schema.

Konceptet passar framförallt bra för infektionskänsliga patienter som inte har möjlighet eller helst undviker att ta sig till gym eller friskvårdsanläggningar men som ändå vill ta del av träning och känna gemenskap. I detta projektet får deltagarna även möjlighet att möta personer som befinner sig i liknande sits, utan att behöva lämna hemmet.

Region Skåne – första regionen i Sverige att erbjuda riktat FaR inom cancerrehabiliteringen

Region Skåne är den första regionen i Sverige att starta upp projektet med riktat FaR inom cancerrehabiliteringen. Elin Karnstedt är projektledare av projektet hos Yogobe och beskriver att förhoppningarna är att fler regioner kommer att följa Region Skånes exempel:

– Vi vet att effekterna av fysisk aktivitet är många, och att efterfrågan av liknande insatser på andra håll i landet finns. Ambitionen är därför på sikt att kunna starta upp liknande former på nationell nivå.

Positiva resultat av fysisk aktivitet för cancerpatienter

Cancerpatienter som genomgår eller har gått igenom olika typer av behandlingar, blir oftast mer stillasittande. Vila är såklart nödvändigt och behövs ibland, men det är även känt att patienter generellt mår bättre av att röra på sig och minska på stillasittandet. De positiva effekterna av fysiskt aktivitet är bland annat att kroppen fungerar bättre, blir starkare, och cancerpatienter får bättre balans och mer ork.

Jämlik behandling

Yogobe som digital aktör vill möjliggöra demokratisk och jämlik behandling och riktade insatser till cancerpatienter, oavsett geografisk plats.

– Beroende på var patienterna befinner sig i sin behandling och sjukdomsprocess så är de mer eller mindre infektionskänsliga. Yogobes plattform möjliggör således träning i grupp LIVE-online och individuellt hemma där patienten inte behöver transportera sig till en annan miljö och exponeras för eventuella infektionsrisker och tillgängligt helt på sina egna villkor, var man vill och när man vill, beskriver Elin Karnstedt.

Utöver muskelstärkande och pulshöjande träning, vilket är det övergripande fokuset med insatserna, så stöttar Yogobe cancerpatienterna även med klasser med fokus på återhämtning, sömnbesvär, samt klasser inom kroppskännedom och självmedkänsla.

Detta ingår för personer som får riktat FaR hos Yogobe:

  • Gruppträning LIVE-online på veckobasis under 3 månader med instruktören Sara Ivarsson, erfaren av att leda patienter med cancerdiagnos
  • Specialframtaget program anpassat för personer som befinner sig under eller efter cancerbehandling – innehållandes träning, yoga & avslappningsmetoder.
  • Tillgång till hela Yogobe PLAY under 3-månadersperioden
  • Subventionerat pris: 150 kr per månad (450 kr för hela perioden)