Elcyklister bränner fler kalorier än traditionella cyklister

En ny studie visar att elcyklister cyklar längre sträckor än ”vanliga” cyklister. Därför får de elcyklande jobbpendlarna också mer motion än de som cyklar utan hjälp av batterier.

Det råder en viss anspänning mellan traditionella cyklister och de som får hjälp av batterier. Bland annat klagas det på elcyklarnas höga fart. De traditionella cyklisterna anser sig bidra mer till folkhälsan, medan elcyklisterna anses ”fuska” och ta upp plats på banor där den moraliska eliten rimligtvis borde ha företräde.

Men uppfattningen har visat sig felaktig. Elcyklisterna bränner faktiskt fler kalorier än de utan motor, även om skillnaden är liten. Det visar studien med det långa namnet ”Physical activity of electric bicycle users compared to conventional bicycle users and non-cyclists: Insights based on health and transport data from an online survey in seven European cities.”

Den har publicerats tidskriften Transportation Research Interdisciplinary, och bygger på en nätundersökning med 10 000 deltagare från sju europeiska städer. Datan är inhämtad genom det EU-finansierade PASTA-projektet (Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches), vars målsättning är att få till en mer aktiv livsstil inom EU.

Ett brett team av forskare mätte energiåtgången för olika transportmedel, allt från el- och konventionella cyklar till att promenera, köra bil, etc. Sedan kontrollerades hur lång tid respektive deltagare lade på transportmedlet per vecka och hur lång sträcka som avverkades. Resultaten visade att elcyklisterna fick något mer motionen varje vecka än de ”vanliga” cyklisterna.

Enligt studiens författare beror detta till stor på att elcyklisterna helt enkelt tillbringar mer tid i sadeln, och enligt forskarna pekar resultatet mot att man borde jobba för att fler väljer elcykel – och gå mot en förbättrad infrastruktur kring elcyklarna. Åldersmässigt är elcyklisterna är äldre, i snitt 48,1 år mot 41,4 år för de som trampar helt på egen hand. Det rapporterar Electrek.

Slutsatsen är att analysen ger stöd till uppfattningen att man ska acceptera eller rent av förespråka elcyklar som ett hälsosamt och hållbart transportalternativ, detta baserat på det egenrapporterade beteendet hos elcyklister. Planerare ska vara medvetna om att de färdas längre sträckor än cyklister. Därmed kan elcyklarna användas för längre pendlingssträckor än traditionella cyklar.

För att underlätta eller premiera den här nya efterfrågan och undvika konflikter med andra som använder vägen i stadsmiljöer bör cykelinfrastrukturen expandera. Den kan också behöva anpassas för att hantera högre farter samt tillgodose säkerhetsaspekter, skriver forskarna i studien.