Activio vill höja kompetensnivån hos tränare och instruktörer – skalar upp utbildningsverksamheten

Fitness Tech-företaget Activio menar att i och med dagens moderna konditionsytor och cykelsalar står tränare och instruktörer inför nya utmaningar och teknik. Med exempelvis introduktionen av wattbaserad träning i tillägg till pulsbaserad träning har det aldrig funnits bättre förutsättningar för att skapa goda träningsresultat och motiverande träningsuplevelser. Men, detta innebär även att det ställs helt nya krav på kunskapsnivån hos instruktörer och tränare. 

– ”Vid lägre kunskapsnivå uppstår en osäkerhet hos instruktören då många medlemmar idag är mer pålästa och ställer högre krav på anläggningen att leverera en högkvalitativ träningsupplevelse där ett kunskapsutbyte sker mellan medlem och instruktör”, kommenterar Activios vd Moris Lahdo.

För att stötta träningsanläggningar i landet är företaget nu i färd med att skala upp sin utbildningsverksamhet, Activio Educations. Genom åren har Activio alltid utbildat anläggningar i cykel, puls- och watt-träning för egna system genom sina egna Master Trainers. Steget företaget tar nu är att ännu tydligare gå i frontlinjen för vad den moderna instruktören/tränaren bör kunna inom konditionsträningen. 

– Activio Education kommer vara en gren av vår verksamhet som arbetar med/i kärnverksamheten. I och med att bolaget tillhandahåller system som riktar in sig på cykelsal, Indoor Walking, cardioytor, HIIT-koncept, med mera så behövs det en grundutbildning i mjukvara och därefter kompetens inom cardioträning. Vår paroll är:  ”Vi utbildar morgondagens instruktörer inom konditionsträning!”, säger Moris och fortsätter:

– Vi vill att oavsett digitalt system som en anläggning införskaffar så bör man i grunden ha den kunskap och de verktyg den moderna konditionsinstruktören bör ha för att matcha den medlemmarnas krav och förväntningar. Oavsett om det handlar om puls- eller wattbaserad träning, periodiserad träning eller tester (maxpuls/FTP, med mera) så ger vi helhetsbilden av vad som är kardiovaskulär träning.

Redan denna vecka genomförs en utbildning för instruktörer och ledare inom Idrottsförvaltningen i Stockholm.

– Det är Stockholm Stad i samråd med oss som identifierat ett stort behov hos deras personal, så vi skräddarsydde en workshop/utbildningsdag och den 27 januari är det dags att genomföra denna.

Kommer det fler utbildningstillfällen framöver?

Ja, det kommer det. Vi utbildar Sporthuset Surahammars personal 18–19 februari. Därefter är planen att sätta några tillfällen i Sverige: bl.a Stockholm, Göteborg, Malmö och Skellefteå. Mer info kommer kring detta.

Varför är det viktigt att höja kompetensnivån?

– Vi ser att kunskapsnivån ofta är för låg där ute. Många instruktörer/tränare är generellt svaga kring cardio-, vaskulär-, puls-, samt effektträning (watt). Vi ser även en låg nivå generellt kring inomhuscykling. Förutom tryggheten med välutbildad personal så är det ur träningsanläggningens synvinkel viktigt att inte enbart investera i högteknologisk träningsutrustning, utan även tillse att personalen också kan använda den på rätt sätt. I slutändan är det ju sannolikt kvaliteten via kunskap som fyller gruppträningsklasserna och genererar fler nöjda medlemmar.

Mer info/kontakt: info@activiofitness.com