Itrim satsar på InBody

Friskvårdskedjan Itrim tar ytterligare ett steg i kring att stärka sitt kunderbjudande och erbjuda en helhetslösning för den personliga hälsan. Genom att investera i vågar från InBody kan de nu på 12 anläggningar visa kunderna hur de ”ser” ut på insidan.

Det finns olika sätta att mäta vikt och övervikt på, ett av de vanligaste är BMI – Body Mass Index. BMI visar förhållandet mellan längd och vikt men är ofta ett trubbigt verktyg eftersom hälsan är mer komplex än en siffra på vågen. BMI tar till exempel inte hänsyn till ålder, kön eller hur stor del av kroppsmassan som består av muskler. InBody-vågar anses vara de mest precisa på marknaden avseende mätningar av kroppssammansättning.

– Vi eftersökte en modern lösning när vi tittade runt bland alternativen på marknaden och där utmärkte sig InBody ur en rad viktiga aspekter, kommenterar Ingela Borgestig, konceptutvecklare hos Itrim.

Varför föll valet på InBody?

– Vi tycker att de erbjuder lösning som är precis i mätningarna, enkel att använda och som är portabel. Exempelvis kan medlemmarna väga sig själva innan samtalet, vilket gör att det finns mer tid i samtalet med hälsocoachen att lägga tid och fokus på coaching kring medlemmens beteendeförändringar.

Ingela Borgestig

Varför tar ni det här steget, hur passar det in i Itrims medlemsupplevelse?

– Vi tror att detta kan bidra till en ökad motivation. Att medlemmarna får svart på vitt vilken deras nuvarande status är och kan följa utvecklingen över tid. För en del människor räcker en känsla som kvitto på utvecklingen, men vi tror att många vill ha exakta svar på exempelvis fett, muskelmassa, var fettet sitter med mera. Den helheten blir väldigt stark. Vi vill att våra medlemmar ska få bestående resultat och hålla i livstilsförändringarna över tid.

Hur har vågarna tagits emot av medlemmarna?

– Vi är relativt tidigt in implementeringen, men jag skulle säga att mottagandet har varit uteslutande positivt. Enkelheten samt att resultatet laddas upp i en app i stället för att skrivas ut som ett papperskvitto är saker som uppskattas mycket.

Hur ser synken med annan teknik som ni använder i verksamheten?

– Mycket bra! Det finns bland annat en integration med EGYM, vilket gör att medlemmarna samlat på ett ställe får både sin träningsdata och personliga hälsodata.

Data är ett ämne som ofta är på tapeten, hur använder ni denna data?

– Framför allt är det positivt för individen att få ett kvitto på sin personliga utveckling. Det tror vi verkligen bidrar till att motivera till bra och hållbara livsstilsförändringar. Vidare så blir detta ett fantastiskt hjälpmedel för våra hälsocoacher som kan komma åt data och få en detaljerad bild av medlemmarnas status och utveckling.