Bli en uppskattad och effektiv platschef

Att vara en platschef på ett gym är inte en position som passar alla. Som chef ska du agera som en förebild och både ta och delegera ansvar.

Ta del av några viktiga egenskaper som positionerar dig som en respekterad chef:

1. Attrahera talanger
En bra platschef attraherar ambitiösa personer som är ”do:ers” och vill framåt. Utan en engagerad, skicklig och tillmötesgående personalstyrka kan ingen nå full framgång. Chefens engagemang ska smitta av sig och dra åt sig nya talanger som vill verka i branschen.

2. Det rätta ledarskapet
En platschef ska ha som mål att skapa en arbetsmiljö, där den anställde känner sig respekterad och betydelsefull. Arbetsplatsen måste vara prestigelös – som chef ska du vara en empatisk ledare. Viktigt också att inte ta allt så allvarligt utan alltid vara positiv samt att ibland visa lite humor.

3. Vikten av att genomföra
Mindre bra chefer har stort fokus på att ta fram strategier men riktigt bra chefer vet att själva genomförandet är 90 % av framgången. Det behövs alltid en viss analys och en plan men alltför många platschefer förstår inte vikten av att driva igenom en plan. En bra ledare är därför en ”do:er” och inte en ”talker”.

4. Föregå med gott exempel
Var ett föredöme för medarbetarna och bete dig som du vill att andra ska göra. En platschef på ett gym måste träna regelbundet, äta ofta och nyttigt samt komma utvilad till jobb. Kräver du att kostnaderna ska minska, starta med att visa hur du själv bidrar med lägra kostnader. Vill du att dina medarbetare ska tillbringa mer tid med medlemmarna, se till att du själv ökar dina dagliga kundkontakter. Var en inspirationskälla och föredöme på alla plan.

5. Var uppriktig och ödmjuk
Undersökningar visar att anställda efterfrågar en chef som har självkännedom – vet sina begränsningar och har inga problem med att ödmjukt medge att man haft fel. Chefen ska vara uppmärksam men tolerant till andras misstag. De chefer som upplevs som äkta, pålitliga och transparenta är de som skapar framgång. En arrogant chef som gärna skäller på sina anställda och alltid själv tror sig veta allt bäst framkallar aldrig något engagemang bland sina medarbetare.

6. Delegera, ge ansvar och belöna
En bra platschef vet skillnaden på att delegera, dumpa och fördela arbetsuppgifter. Chefen vet vem som passar bäst för olika arbetsuppgifter, ger alltid ett ansvar kopplat till en delegering samt är snabb med att lyfta fram medarbetare som levererar.

7. Enkelhet
En framgångsrik platschef älskar uttrycket ”K I S S – Keep It Simple Stupid”. Enkelhet är det som får saker och ting gjort, det som alla kan ta till sig och som skapar resultat. Förenkla alla rutiner, korta ner behoven av rapportering, använd teknik för att förenkla alla form av kommunikation osv.

8. Har inget behov av att vara populär
En framåtsträvande chef har inga behov av att vara den mest populära personen. Han eller hon vet att man är där för att leda andra och driva igenom arbetsuppgifter som är bäst för företaget. Ibland innebär det att man måste fatta impopulära beslut, men det är helt okey – att exempelvis degradera en anställd som inte bidrar är ett beslut som starka ledare ser som en självklarhet.