Foodbox – en satsning som blivit en hit för Omnia!

Omnia Hälsoklubb, en premiumaktör med två studios i Göteborg har med Foodbox som del i sitt koncept och sett stora fördelar med satsningen på mat.

– ”Det är en stor framgångsfaktor i vår marknadsföring för att få fler kunder men också för våra befintliga medlemmar, som enkelt kan få en hälsosam och god måltid, säger Thomas Eriksson, ägare.

”Personlig träning för alla” är hur Omnia själva beskriver sitt koncept. Personlig coaching, smarta maskiner och exceptionell service vid varje träningspass

Thomas Eriksson

Varför var det viktigt för er att satsa på att tillhandahålla en lösning för kosten?

Som premiumgym är vår kundgrupp väldigt varierande och de flesta har en gemensam nämnare, de vill hålla sig i form till en låg tidsinvestering. Foodbox är lätt att lagerhålla, smakar otroligt gott och ger ett stort mervärde för våra medlemmar.

Hur kommer det sig att ni valde att satsa just på Foodbox?

Teamet bakom Foodbox har lång erfarenhet inom träningsbranschen, dom står alltid till förfogande med material och support i frågor hur vi kan utveckla vårt koncept tillsammans. Det är ett bra komplement för oss på vår anläggning.

Hur har denna satsning hjälpt er?

Omnia har nu stått öppet i några år, och har idag två anläggningar i centrala Göteborg.  Vi har sedan dag ett använt oss av Foodbox som en viktig del av vår verksamhet. Jag kan utan tvekan påstå att engagemanget och kunskapen bakom Foodbox är en av anledningarna till att vi faktiskt idag kan titulera oss som en etablerad aktör på marknaden med otroligt hög kundnöjdhet.

Hur märks detta av rent ekonomiskt?

Det ger oss en bra lönsamhet och under första året ökade vi omsättningen med mer än 3 miljoner på försäljning och nya medlemmar tack vare just Foodbox.