Årsrapport 2022: Så gick det för Barry’s i Sverige

Barry’s i Sverige ökade sin omsättning med dryga 20 procent och såg resultatet göra ett rejält hopp i positiv riktning – till nästan 1,9 miljoner kronor.

Barry’s Bootcamp Nordic AB driver i Sverige två träningsstudios i Sverige, i Stockholm och Göteborg.

Under 2022 slog sig svenska Barry’s Bootcamp Nordic AB och norska BB Norway AS samman för att bilda ett bolag med åtta nordiska studios i Oslo, Bergen, Sandvika, Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

Barry’s etablerades först i Los Angeles 1998 och ett av de ledande varumärkena inom boutique fitness globalt. Träningskonceptet erbjuder högintensiv träning i nattklubbsinspirerad atmosfär och är känt som ”The Best Workout in the World”. Barry’s har expanderat till över 13 länder och har över 80 studios i större städer runt om i världen.

Barry’s i Sverige 2022 i siffror

  • Omsättning: 27,1 miljoner kronor jämfört med 2021: 22,6 miljoner kronor
  • Rörelseresultat: 1,9 miljoner kronor jämfört med 2021: 36 tusen kronor
  • EBITA: 2,9 miljoner kronor jämfört med 2021: 2,4 miljoner kronor
  • Soliditet: 72 procent vs. 11,5 procent
  • Utdelning: 0 kronor. 2021: 0 kronor
  • Medeltal anställda: 17 (17)
  • Antal klubbar: 2
  • Antal medlemmar: Ingen uppgift
  • VD: Johan Nilsson
  • Fokusregioner: Stockholm och Göteborg

Not: Bokslutet för Barry’s Bootcamp Nordic AB innehåller även overheadkostnader för hela den nordiska verksamheten