Dags att öka din marknadsföring

För att kunna sälja träningskort, tjänster och produkter måste du först få fram en intressent som vill lyssna på vad du har att säga. Detta är en del inom det som kallas marknadsföring.

Vill du lyckas som gymägare måste du snabbt lära dig att marknadsföring kostar pengar men det skall inte vara en kostnad utan en investering. Rätt utförd marknadsföring ger dig intressenter och dessa intressenter kan du sen omvandla till en intäkt i form av betalande medlemmar. Att lägga 100 000 kr på en kampanj skall vara en självklarhet om du genererar minst 600 000 kr i intäkter. Detta är en mycket bättre årlig avkastning än vad banken kan erbjuda, eller hur? Din marknadsföring kan aldrig upphöra och du skall som riktvärde ta 6 – 10 % av dina intäkter och satsa dem på olika marknadsföringsinsatser.

Nu kanske du tänker: – ”jag har ju inte ens tillräckligt med intäkter för att betala mig själv en hyfsad lön, hur skall få fram pengar till detta”? Vad kommer först, hönan eller ägget? Du kan inte tjäna pengar utan att spendera pengar och du kan inte spendera pengar om du inte har pengar. Även om det är svårt måste du då jaga kostnader inom andra område för att kunna frigöra pengar och gasa på med marknadsföringen.

Börja med 3 procent av dina intäkter, sedan 5 procent, därefter 8 procent och så vidare. Du måste tilldela en del av dina intäkter till marknadsföring och du måste planera noggrant hur du spenderar dessa pengar. 

Få fram nya intressenter

För att få fram nya intressenter bör du maxa på med alla aktiviteter som skakar fram namn och kontaktuppgift på en potentiell kund som har ett grundintresse i att börja träna och komma i fin form.

Det gäller att skapa en mängd olika kampanjer för att få fram nya intressenter. Val av kampanj, marknadsföringskanal och erbjudande är förknippat till den aktuella situation som er verksamhet befinner sig i. Är det innan er öppning eller är ni redan igång? Oavsett är det viktigt att ni har avsatt pengar till att vara aggressiv i er marknadsföring – glöm allt annat, det är naivt att tro att era kunder kommer rusande helt utan er påtryckning.

Gör en marknadsplan

De verksamheter som når stor framgång är oftast de som är aggressiva i sin marknadsföring. En marknadsplan har som uppgift att skapa ett ständigt flöde av intressenter som skall omvandlas till fullbetalande medlemmar. Utmaningen är att veta hur mixen med aktiviteter skall se ut – budskapen på hemsidan, sökoptimering, andra internetbaserade aktiviteter, traditionell extern och intern marknadsföring, hur jag arbetar med promotion, vad kan vi göra tillsammans med våra partners, hur skall strategin mot företag se ut osv.

Framgångsrik marknadsföring är inte en engångsföreteelse genom att dela ut en sporadisk digital annons eller köpa annonsutrymme när någon desperat säljare ringer dig för att ge dig ett ”kanonerbjudande”. Efter att du gjort en årlig grovplanering av din marknadsplan måste du avsätta minst en timme i veckan för att skapa detaljerna i dina kampanjer. Tänk på vilka aktiviteter du behöver ha under hela året, bryt ner det till kvartal sedan månadsvis och slutligen under vilken vecka. Tänk på vilken typ av marknadsföring som fungerar bäst vid vissa tider på året. Till exempel vet vi att bra perioder för traditionell extern marknadsföring är vid årets början, i april-maj och när hösten startar.