Kommunikation baserad på kundbeteende

WiseGym – tjänsten som hjälper dig leverera rätt innehåll för rätt publik.

I det dagliga livet befinner vi oss alla i ett enormt brus av marknadskommunikation. Information kommer från alla håll – och träffar oftast döva öron eftersom budskapet inte har rätt innehåll, i rätt ögonblick för rätt mottagare. WiseGyms ERP-system har gjort denna utmaning central för lösningen. WiseGyms digitala marknadsföringsverktyg styrs av CRM-kontrollen i systemet för att du ska kunna kommunicera på rätt sätt med dina mottagare och alltid leverera relevant innehåll. 

”Till gymbranschen använde vi först kronologisk kommunikation tills vi insåg att vi helt var ute och cyklade. Kunder som började träna samma dag kan vara i helt olika situationer efter tio dagar: den ena har besökt gymmet sju gånger och den andra aldrig. Meddelanden som skickas till dem får då inte ha samma innehåll.”, beskriver Joni Meskanen på WiseGym.

Eftersom alla funktioner i WiseGym finns i samma system kan kundens beteende övervakas genom de olika faserna i kundrelationen. Systemet registrerar kundåtgärder och underhåller automatiskt e-postlistor med mera därefter. Syftet är att kommunikationen med kunderna hela tiden ska vara så relevant som möjligt. 

Inte på Facebook utan på dina egna media

”WiseGym kan till exempel kommunicera via ett e-postmeddelande, ett SMS eller en push-avisering från mobilappen. Det är viktigt att välja rätt medium för varje meddelande, berättar Meskanen och fortsätter om sociala medier: ”Vi stöter ofta på situationer där gymmet kommunicerar med sina kunder via Facebook. Med andra ord hänvisar man sina egna kunder till Facebook, där de blir måltavlor för konkurrenter. Det är inte meningen!”

”WiseGyms lösning inkluderar ett eget publiceringssystem (CMS), som visar sig för kunden som en webbplats som är sammankopplad med systemet. Träningsanläggningar som använder WiseGym hanterar därför också enkelt sin webbplats i samma gränssnitt. ”Webbplatser, mobilappar, nyhetsbrev och annan kommunikation bildar anläggningens egen mediaplattform som alla nuvarande och potentiella kunder hänvisas till. Målet är att alla blivande och befintliga kunder ska använda anläggningens egna kanaler”, säger Meskanen. 

Det är positivt att fler och fler träningsanläggningar nu är mer engagerade i kundernas vardag än tidigare. Inget gym vill vara det sista fysiska ”fortet” där tjänster endast finns inom anläggningens egna väggar.  

Nästan alla som använder WiseGym har sina egna ”medlemssidor” med innehåll endast för medlemmar. Återigen bestämmer systemets CRM-kontroll vilka kunder som får åtkomst till innehållet. Innehållet är vanligtvis träningstips, träningsinstruktioner för hemmaträning och liveströmmar av gruppövningar. ”Systemet gör det enkelt att avgöra vem som har tillgång till innehållet. Dessutom kan allt enskilt innehåll också säljas som en produkt till en enskild användare – om du vill tillåta köp av innehåll för icke-medlemmar, avslutar Meskanen.

Vill du veta mer om WiseGym? Skicka ett mejl till –pierre.petersson@wisegym.fi