Invigning av Fitness24Sevens nya 2.0-koncept på Hötorget

T.v. Fitness24Sevens grundare och ägare Christian Ask

För några veckor sedan återinvigdes Fitness24Sevens flaggskepps-gym vid Hötorget i centrala Stockholm. I och med detta presenterades även företagets nya, uppdaterade, koncept som går under benämningen ”2.0”.

Sweaty Business fick till ett kort samtal med Hanna Edman, Concept Manager Group Training hos Fitness24Seven.

Men vad innebär det här nya konceptet?

Företaget har genom åren arbetat med ständiga uppdateringar av konceptet, men detta får nog anses som den största satsningen som hittills gjorts. Vi vill som företag kunna erbjuda så mycket som möjligt till en billig peng. Så förutom uppdateringar i hur anläggningarna är designade och brandade så har vi satsat på en massa smarta lösningar som bidrar med mervärde till våra medlemmar.

Kan du ge exempel på en sådan här smart lösning?

Ett exempel är våra gruppträningssalar. De står tomma när det inte är klasser, vilket är ett stort antal timmar per dygn. Därför har vi investerat i träningsutrustning som kan nyttjas i gruppträningssalarna när det inte pågår klasser. Det handlar om exempelvis wall balls, slam balls och andra tools som varit efterfrågade. På så vis kan vi erbjuda mer till våra medlemmar, utan att belamra gymmet med fler saker och utan att höja priserna.

Hur arbetar ni med konceptutveckling?

Vi har ständigt tentaklerna ute kring vad som händer i branschen, men vi tar även in mycket input från våra medlemmar och omsätter dessa i konkreta actions. Vi genomför bland annat regelbundna medlemsundersökningar samt sätter samman fokusgrupper när det behövs för specifika projekt.

Föreläsning med Sofia Sjöström – PT-Fia

Hur har satsningen mottagits från medlemmarna?

Det har varit väldigt positiv feedback. Allt ifrån att det känns nytt och fräscht, att man som medlem fått ett större utbud till att man upplever lokalerna som mycket större. Trots att vi är kvar i exakt samma lokaler som innan. Men med bättre disponering av ytorna så är känslan att det är rymligare.

Märker ni av några tydliga trender i fråga om vad kunderna efterfrågar?

Vi har en bred målgrupp och ska vara till för alla över 18 år. Detta gör att vi behöver erbjuda ett brett utbud av träningsformer och träningsmöjligheter. För tillgänglighetens skull finns vi också på många platser och vi har generösa öppettider. Sedan satsar vi på tjejgym på vissa av våra anläggningar samt erbjuder ett antal större gym där vi även erbjuder gruppträning. En tydlig trend är att upplevelsen är viktig för medlemmarna. Det räcker inte att ställa ut lite maskiner och vikter, utan det behöver även paketeras på ett bra sätt.

Har du något avslutande som du vill tillägga?

Ja, förutom att vi gör satsningar på våra anläggningar så investerar vi tid och resurser i vår personal. Det är de i slutändan som kommer att möta kunderna och vara ansiktet utåt. De är en jätteviktig resurs för oss.

Om Fitness24Seven

Fitness24Seven är Sveriges snabbast växande gymkedja och riktar sig till den vanliga motionären som tycker att kvalitativ träning inte skall kosta en förmögenhet. På drygt tio år har de gått från att ha ett enda gym i Malmö till att ha närmre 300 gym i sex länder (Sverige, Norge, Finland, Polen, Colombia och Thailand). Medlemmarna på Fitness24Seven tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer. Fitness24Seven har ett stort fokus kring CSR och arbetar bland annat mot organisationer som SOS-barnbyar. Värderingarna som genomsyrar företaget är long-term thinking, on the customers´ terms, learning organisation, cooperation makes the team and social responsibility.