Actic arbetar sig ur pandemins grepp

Actic meddelade i sin rapport för årets tredje kvartal att företagets samtliga nordiska anläggningar nu är åter fullt tillgängliga för första gången sedan starten av pandemin. Kedjans omsättning föll med 16,8% jämfört med samma period förra året.

I slutet av det tredje kvartalet hade alla restriktioner för gym i Sverige och Norge upphört, medan restriktionerna i Tyskland var fortsatt tuffa. Restriktionerna i Tyskland innefattar bland annat krav på negativt PCR-test och munskydd. Därmed inleddes det fjärde kvartalet med att alla Actics anläggningar i Norden, motsvarande 85 procent av alla deras anläggningar, för första gången sedan pandemins inledning åter är fullt tillgängliga.

Anna Eskhult

Tillförordnade vd:n, Anna Eskhult, meddelar i rapporten att företaget redan under det tredje kvartalet fick en liten indikation på att arbetet för att öka medlemsantalet ger effekt. Medlemsbasen ökade för första gången sedan pandemins inledning, med närmare 6 000 medlemmar motsvarande en ökning om 4 procent jämfört med utgången av det andra kvartalet, till närmare 173 000 medlemmar. Det ska ses i ljuset av att återöppningen av att deras anläggningar skedde succesivt, där exempelvis anläggningarna i anslutning till kommunala bad till stor del återöppnade sent under kvartalet och med fortsatta restriktioner. Totalt sett var 13 procent av Actics anläggningar stängda under kvartalet. I Tyskland bibehåller man tuffa restriktioner för gymbesök, vilket hämmar återhämtningen av medlemsbasen även framöver i Tyskland, som uppgår till 12 procent av den totala medlemsbasen.

Omsättningen under det tredje kvartalet var 16,8 procent lägre jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 163,3 MSEK, men 18,2 procent högre än under det andra kvartalet 2021. EBITDA uppgick till 57,7 (86,4) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -4,8 (20,2) MSEK.

– ”När vi nu, för första gången sedan pandemin började håller alla gym i Norden öppna, samtidigt som befolkningarna i hög grad är vaccinerade, så har vi utmärkta möjligheter att återhämta medlemsbasen. Arbetet påbörjades genom en kraftfull kampanj under det tredje kvartalet och kommer fortsätta under det fjärde kvartalet. Vi ser en tydlig positiv trend på marknaden att det finns en vilja och en glädje i att kunna återvända till gymmen och våra övriga arenor för träning nu när vi åter kan välkomna våra medlemmar tillbaka till våra anläggningar. Vi kommer därför att fortsätta att utveckla vårt erbjudande på samtliga våra arenor; gymmet, simhallen, utomhus och digitalt”, kommenterar Anna Eskhult.

Tredje kvartalet – juli till september 2021

 • Nettoomsättningen minskade till 163,3 (196,2) MSEK, en minskning om 16,8 %
 • Totala rörelsekostnaderna minskade med 5,5 MSEK till -164,0 (-169,4) MSEK
 • EBITDA uppgick till 57,7 (86,4) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 35,3 (44,1) %
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 15,2 (46,0) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 9,3 (23,5) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,7 (33,2) MSEK
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,8 (20,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (1,27) SEK

Delåret – januari till september 2021

 • Nettoomsättningen minskade till 441,7 (582,3) MSEK, en minskning om 24,1 %
 • EBITDA uppgick till 106,5 (202,5) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 24,1 (34,8) %
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till -15,1 (82,1) MSEK, vilket motsvarar en marginal om -3,4 (14,1) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -46,3 (41,7) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -64,8 (1,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,07 (0,08) SEK