Basic-Fit dubblade intäkterna och förbättrade lönsamheten dramatiskt

Bildkälla: Basic-Fit

Europeiska gymjätten Basic-Fit har släppt sina resultat för 2022 som visar stark klubb- och medlemstillväxt – en fördubbling av intäkterna och betydande ökningar i lönsamhet från en förlust på -95,2 miljoner euro 2021 till en vinst på 11,3 miljoner euro 2022 – en svängning på 106,6 miljoner euro.

Förra året utökade Basic-Fit sitt nätverk med 185 klubbar – genom 191 öppningar och sex stängningar – och växte till 1 200 klubbar. Totalt öppnade 119 i Frankrike, 34 i Spanien, 15 i Nederländerna, 14 i Belgien och 3 i Tyskland. Detta var första gången Basic-Fit öppnade klubbar i Tyskland.

Siffrorna pekar brant uppåt

  • Intäktsmässigt inbringade det gångna året 795 miljoner euro, jämfört med 341 miljoner euro 2021.
  • Resultatet blev +11,3 miljoner euro (-95,2 miljoner euro 2021)
  • Medlemskapen ökade med cirka 1,1 miljoner till 3,35 miljoner under 2022.
  • Företaget rapporterar att det har 143 miljoner euro tillgängligt i kassan.

”2022 var ett mycket bra år med tanke på den 51-procentiga tillväxten av vår medlemsbas och att vi återvände till lönsamhet”, säger René Moos, VD för Basic-Fit. ”Efter två år av nedstängningar och statliga åtgärder kunde vi få tillbaka det genomsnittliga antalet medlemskap i våra sedan tidigare befintliga klubbar till nivåerna före covid-19 samtidigt som vi ökade den genomsnittliga intäkten per medlem och månad med 11 procent jämfört med innan pandemin.”

Högre andel premiummedlemskap

I ett försök att öka antalet kunder som tecknar Premium-medlemskap justerade företaget marknadsföringen för dessa dyrare medlemskap och det ”upplevda värdegapet” mellan Basic (24,99 euro/mån) och Premium-nivån (29,99 euro/månad). Enligt Moos stod Premium-medlemskapen i slutet av 2022 för 34 procent av de totala medlemskapen jämfört med 23 procent vid årets början.

Bild: Basic-Fit årsredovisning 2022

Full fart 2023

Moos uppger att företaget räknar med att öppna minst 200 nya klubbar under 2023.

”Vi är på god väg att öppna minst 200 klubbar 2023, vilket är i linje med vårt långsiktiga mål att öppna mellan 200 och 300 klubbar per år. Vi kommer att förbli flexibla i genomförandet av våra utbyggnadsplaner och kommer att fortsätta att övervaka den makroekonomiska utvecklingen och medlemsutvecklingen, så vi kan justera takten för klubböppningar när det behövs”, avslutar René Moos.

Läs hela rapporten här.