Rekrytera rätt och bygg en produktiv organisation

Även om branschen för träning och hälsa är relativt liten agerar vi i en ”people business”. Det innebär att behovet av att hitta rätt medarbetare till rätt position är en ständigt pågående utmaning.

I en rekryteringsprocess ska man alltid lyfta fram vikten av att inte enbart låta sig styras av magkänslan eller ”quix fix”. Då är det lätt hänt att man bara anställer människor som liknar en själv, i stället för att välja den som passar bäst för företagets utveckling. En rekrytering kräver tid, pengar och engagemang. Det är en investering som förhoppningsvis ska hålla i många år. En lyckad rekrytering ska inte bara innebär en ny medarbetare. Här ska resultatet bli att du får in den kompetens, de erfarenheter och de idéer som hjälper just ditt företaget att optimera sin framgång.

Många arbetar som timanställd efter behov

För några år sedan släppte Almega Friskvårdsföretagen en rapport där de menade att gymbranschen då innefattade över 15 000 anställda. Även om det finns många heltidsanställda visade rapporten att drygt 60% var verksamma i genomsnitt 30 timmar per månad. Detta beroende på att branschen anlitar så pass många instruktörer och personliga tränare efter behov. Samtidigt är medelåldern bland individerna anställda hos gymmen låg. Många unga medarbetare är ständigt på jakt efter nya utmaningar i livet, vilket leder till att de inte är långvariga på samma arbetsplats. Behovet av nyrekryteringar är därför ofta högt.

På ett gym kan du bland annat hitta följande positioner:

 • Styrelse (ansvara för framtida satsningar, ekonomisk styrning och organisation)
 • VD/Verksamhetsansvarig (ansvar för personal, operativa system och att man uppfyller målsättningar)
 • Ekonomiansvarig (budget, autogiro, fakturering, rapporter, löner, bokföring)
 • Marknadsansvarig (alla interna och externa marknadsföringsaktiviteter)
 • Digital Marketing Manager (ansvara för alla online aktiviteter)
 • Receptionister 
 • Säljare/Medlemsrådgivare
 • Hälsopedagog/Friskvårdskonsulent
 • Ansvarig för gruppträning
 • Gruppträningsinstruktörer
 • Ansvarig för Personlig Träning, tester och individuell träning i gymmet
 • Personliga Tränare, tränare & coacher i gymmet
 • Städpersonal
 • Vaktmästare och service på utrustning

En felrekrytering är väldigt kostsam

Det finns en mängd positioner som ska tillsättas med en person som passar in för uppgiften. Och att då rekrytera rätt är absolut ingen lätt process. Människor är människor och då kan allt hända. En undersökning från PWC och Poolia menar att 55% av alla rekryteringar blir inte så lyckosamma som man önskat, medan andra pekar på att ungefär 10% av alla rekryteringar slår fel, hursomhelst kan man konstatera att rekryteringar är en inte helt enkel uppgift alla gånger. Och en felrekrytering kostar ditt gym stora summor pengar, enligt olika källor kostar en felrekrytering företag i snitt runt ca 700 000 kr. Dessutom en hel del tid och energi. Lägg sedan till att en felrekrytering kan skapa oro, irritation och påverka motivationen hos dina redan existerande medarbetare. Utmaningarna är många och det finns ingen plats för slarv. 

Marginalerna i gymbranschen är små vilket begränsar resurserna och utrymmet för några större misstag är obefintlig. Utanför de stora kedjorna har branschen traditionellt aldrig lagt ner några större resurser på att hitta en effektiv rekryteringsprocess. Men saker och ting förändras, i den växande konkurrensen lär jakten på riktigt duktiga medarbetare bli allt mer prioriterat.