Nio av tio tycker barn behöver röra sig mer – Föräldrar vill vara mer aktiva med sina barn

Tre av fyra (76 %) vuxna tycker att barn ägnar för mycket tid framför skärmen och två av tre (66 %) anser att barnens skärmtid bör begränsas. Fler kvinnor (79 %) än män (59 %) är för en begränsning av skärmtiden. Det visar en Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av Stadium som vill bekämpa stillasittandet med bland annat en väska fylld av aktivitet till landets grundskolor.

Undersökningen visar också att 89 procent tycker att barn behöver röra sig mer.

– Barns hälsa och rörelse är en viktig samhällsfråga och det finns en stor oro för att barn rör sig för lite i vardagen. Det här är ett problem som ska tas på allvar men det är svårt att prata om det utan att använda pekpinnar. Vi på Stadium vill inspirera alla till ett aktivt liv och jag känner mig hoppfull kring att vi bidrar till ett aktivare Sverige med våra initiativsäger Karl Eklöf, CEO på Stadium Group. 

Föräldrar vill vara mer aktiva tillsammans med sina barn
Mer än hälften (52 %) av alla föräldrar uppger att de har dåligt samvete över sitt eget barns skärmtid och 49 procent har svårt att få sitt barn att slita sig från skärmen. Samtidigt är det idag endast 36 procent av föräldrarna som begränsar barnens skärmtid.

Undersökningen visar också att hela tre av fyra (75 %) av föräldrarna önskar att de var mer aktiva med sitt barn. De främsta anledningarna till att föräldrar inte är aktiva med sina barn är ”Sysslor i hemmet” (25 %), ”Mitt barn vill inte vara aktiv med mig” (20 %) och ”Jobbet tar upp för mycket tid” (16 %).

– Gör det inte till ett stort projekt att röra på er tillsammans med era barn, det viktiga är inte vad föräldrar och barn gör tillsammans utan att de gör något. Det kan handla om allt från en promenad, eller en cykeltur, till att leka utomhus. Det ska vara enkelt och roligt att leva ett liv i rörelse, fortsätter Karl Eklöf.

Aktivitetsväska till alla förstaklassare
Barn spenderar en stor del av sina dagar i skolans miljö. För att inspirera till mer aktivitet i skolan utöver de schemalagda idrottstimmarna arbetar Stadium med att erbjuda aktivitetsväskor till svenska skolor med fokus på förstaklassare för att skapa goda vanor i tidig ålder. Aktivitetsväskan kan beställas kostnadsfritt av skolorna och innehåller en blandning av sportprylar som ska passa alla. Sedan initiativet lanserades i början av 2000-talet har mer än 25 000 aktivitetsväskor totalt delats ut från Stadium till skolor runt om i landet. I år är målsättningen att alla skolor med en förstaklass i landet – det vill säga 3 719 grundskolor, 435 grundsärskolor, 8 specialskolor och 5 sameskolor – ska erbjudas varsin väska fylld av aktivitet.

Bildkälla: Stadium

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 13 till 17 maj 2018. Totalt medverkade 1120 personer i åldern 16-79 år i undersökningen.

I vilken grad stämmer du i detta påstående?
Barn ägnar generellt sett för mycket tid framför skärmen (t.ex. mobiltelefonen, padda och tv-spel)

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Tveksam, vet ej
Alla 2 % 4 % 13 % 28 % 48 % 5 %
Man 2 % 5 % 13 % 31 % 42 % 6 %
Kvinna 1 % 2 % 13 % 26 % 54 % 5 %
Har barn 1 % 3 % 16 % 27 % 52 % 0 %
Har ej barn 2 % 4 % 13 % 28 % 47 % 7 %

I vilken grad stämmer du i detta påstående?
Barn skulle generellt behöva röra på sig mer

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Tveksam, vet ej
Alla 1 % 1 % 6 % 23 % 66 % 2 %
Man 1 % 2 % 6 % 27 % 62 % 3 %
Kvinna 1 % 1 % 7 % 18 % 70 % 2 %
Har barn 1 % 2 % 10 % 24 % 62 % 0 %
Har ej barn 1 % 1 % 6 % 22 % 67 % 3 %

I vilken grad stämmer du i detta påstående?
Barnens skärmtid bör begränsas

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Tveksam, vet ej
Alla 3 % 6 % 18 % 23 % 43 % 7 %
Man 3 % 8 % 21 % 21 % 38 % 8 %
Kvinna 2 % 4 % 16 % 24 % 48 % 6 %
Har barn 2 % 10 % 17 % 26 % 43 % 3 %
Har ej barn 3 % 5 % 19 % 22 % 44 % 8 %