HYROX teamar upp med Coaches Congress

Bild: HYROX

HYROX, Världens största fitnesstävling, och Svenska Coaches Congress inleder ett samarbete för att sprida kunskap och förståelse för tävling inom fitness. Målet är att få fler gym att förstå de affärsmässiga fördelarna med att erbjuda träning med en tydlig målsättning för de enskilda gymbesökarna. 

Coaches Congress (CC) är ett av Europas största event för ägare och coacher inom micro gym och CrossFit affiliates. Bakom företaget ligger Henrik Almers och Per Mattsson som bägge har lång erfarenhet inom entreprenörskap och fitnessvärlden.

Tillsammans med HYROX vill man nu få gymägare över hela världen att förstå fördelarna med att erbjuda specialanpassad träning med exempelvis tävlingar som HYROX som mål. Utbildning berör såväl affärsmässiga som sportsliga utmaningar och möjligheter. 

”HYROX har tagit tävling inom fitness till en helt ny nivå och gjort det tillgängligt för alla. Det gör också att intresset och engagemanget hos de enskilda gymmen börjar vakna till liv på allvar och det är helt rätt i tiden för de enskilda gymmen att satsa inom området, men det gäller att förstå och behärska såväl träningen i sig som de affärsmässiga aspekterna”, säger Per Mattsson på Coaches Congress.

För HYROX del ger samarbetet tillgång till Coaches Congress nätverk av gym och coacher. Målet är att peka på fördelarna och möjligheterna med tävling i fitness, men också specifikt på vad som erbjuds som affiliate till HYROX.

Bild: Coaches Congress

”Vi ser att många börjat träna målmedvetet med tävling i siktet och vi ser också att resultaten hos de som tränat specifikt för ett HYROX-race är märkbart bättre. Att hitta ännu fler gym som samarbetspartners ligger därför högt på vår agenda, inte bara affärsmässigt utan även ur ett rent sportsligt intresse. Coaches Congress ger oss inte bara en direkt kanal till många av de mest intressanta partnerna i målgruppen, utan är framför allt otroligt duktiga på att hjälpa gymägare utveckla sin förmåga att driva bra och lönsam gym-verksamhet. De gör ett viktigt jobb som vi gärna är med och bidrar till, säger Antonia Fält-Kottulinsky, Brand Manager för HYROX Skandinavien.

Samarbetet mellan HYROX och Coaches Congress är internationellt, till en början med fokus på Skandinavien och Tyskland.