Inför riksdagsvalet: Så vill riksdagspartierna förbättra folkhälsan

Ökad kunskap om hälsa och mer fysisk aktivitet. Det är några av riksdagspartiernas viktigaste förslag för en förbättrad folkhälsa, enligt en undersökning genomförd av det digitala hälsoföretaget Yogobe. Barn och unga nämns dessutom av många partier som en särskilt viktig grupp.

Peter Munteanu

– Det är glädjande att riksdagspartierna förstår sambandet mellan fysisk aktivitet, sunda levnadsvanor och en bättre folkhälsa. Att få fler svenskar att röra mer på sig är utan tvekan en av nycklarna till en förbättrad folkhälsa, men det gäller också att snabbt få konkreta lösningar på plats, säger Peter Munteanu, vd för Yogobe.

Enligt väljarna är sjukvården en av de viktigaste valfrågorna i riksdagsvalet, det visar undersökningar från såväl Novus som Demoskop. Partiernas politik i folkhälsofrågan är därför högaktuell och Yogobe har genomfört en kvalitativ enkätundersökning på ämnet bland de åtta riksdagspartierna.

Motion och kunskap viktiga områden
På frågan om vilka partierna anser vara de tre viktigaste åtgärderna för att förbättra den svenska folkhälsan finns flera liknande svar. KD, L och M nämner alla idrott och fysisk aktivitet, att få fler i rörelse samt stötta fler i att förebygga ohälsa. Bland annat vill man ha mer idrott i skolan. Även C vill ge människor stöd i att ändra osunda levnadsvanor och förebygga sjukdom.

Att öka kunskapen tycker flera partier är viktigt. MP vill satsa på kunskap om vad som främjar hälsa. S ger Folkhälsomyndigheten en ny och delvis tydligare roll. Enligt KD bör skola, vård och myndigheter bidra mer på kunskapsområdet. SD vill förenkla hälsosamma val i vardagen.

Minskade hälsoklyftor och fokus på unga
Bland de rödgröna partierna nämns särskilt vikten av att minska hälsoklyftorna och främja jämlikhet, för en bättre folkhälsa. V och S vill börja tidigt i skolan så att barn och unga hamnar rätt från början. De unga nämns också av flera andra partier som en viktig grupp att fokusera på. SD vill satsa på att ge alla barn och unga en bra start i livet. M och MP vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

– Ett sätt att minska hälsoklyftorna i samhället kan vara att ge fler tillgång till effektiva träningsverktyg och att fysisk aktivitet på recept föreskrivs oftare. Digitala träningslösningar har ofta en relativt låg kostnad, innebär att alla får samma kvalitativa stöd oavsett vart man bor i landet och gör att man kan träna när man vill och med bas i sina egna förutsättningar, säger Peter Munteanu.

För mer information, kontakta gärna:
Peter Munteanu, vd för Yogobe, peter@yogobe.com, 070-940 06 02

Om partiundersökningen
Undersökningen är genomförd av Yogobe och är en kvalitativ enkät som består av fem frågor på ämnet folkhälsopolitik. Frågorna ställdes till samtliga riksdagspartier via e-post och svaren inkom under perioden 26 juli – 17 augusti. Alla partier svarade. Den fråga som använts som underlag i ovanstående text är: Vilka är enligt ert parti de tre viktigaste förslagen för att övergripande förbättra folkhälsan?

Bilaga
Sammanfattning av partiernas svar i undersökningen.