Gymbranschen behöver åtgärda sina misslyckanden

Gymbranschen har verkat i modern form under drygt 40 år. Under denna tidsperiod finns det många riktigt bra saker som förverkligats. Men samtidigt pratas det kanske alldeles för lite om branschens alla misslyckande.

Exempel på misslyckanden är att gymmen definitivt inte når de som mest behöver ta till sig tjänsterna, kanske beroende på att vi kommunicerar ”fel” och skapar en image där många känner att de inte passar in. Andra misslyckande är branschens höga drop out siffror. Vidare har branschen byggt upp höga inträdesbarriärer – exempelvis avancerade namn på träningsformer, höga startavgifter och långa bindningstider – för de som funderar på att ta första steget in i gymmets verksamhet. 

Många stora utmaningar är branschen  ytterst medveten om och försöker hantera. Några av dem är:

Kunden får aldrig några resultat

Ställ frågan – hur många (i procent) av medlemmarna lyckas att på egen hand nå och bibehålla sina mål? Om du då är riktigt snäll och räknar högt är svaret kanske 15%. Resten dvs 85 % av alla som köper ett träningskort på ett gym köper ett gigantiskt misslyckande. De kan inte på egen hand nå sina mål och sen framförallt behålla dem. Anledningen är att de saknar massa kunskap, förståelse för disciplin och hur de ska få till en långsiktig motivation. Istället har de köpt ett träningskort som inte ger någon direkt effekt (möjligtvis känner man sig lite mer hälsosam), varken kortsiktigt eller långsiktigt. 

Hur kul är det att gå till jobbet varje dag och veta att – idag ska jag sälja lite fler misslyckande, jippi.

Vi i branschen måste få våra kunder att förstå att det inte räcker med att köpa ett träningskort – det krävs också ett omfattande supportprogram. Som gym gäller det att ta fram modeller och verktyg som på ett tydligt sätt hjälper kunden att nå sina resultat. Det är en stor och djup fråga när man ska komma in på individens mål med sin hälsa, sin befintliga situation, vilka resultat man förväntar sig och vilken insats man är villig att göra. Att teckna sig för ett medlemskap är det enkla – sedan börjar ”resan” och den är ibland så mycket mer utmanande än vad vi i branschen berättar för våra kunder.

Vi lyssnar inte tillräckligt på vad kunderna faktiskt vill ha

Har du tänkt på att mycket av gymbranschens utveckling styrs av leverantörerna? Många leverantörer utvecklar ”koncept” som sedan mot betalning erbjuds ute bland gymmen. Det är inget fel med det men där är en annan aktör som verkligen borde driva branschen framåt:

Kunden.

Idag talas det i andra branscher en hel del om konsumentmakt men väldigt lite av detta begrepp nås gymbranschen – ägare och leverantörer tycks redan veta exakt vad som konsumenten önskar. Men här måste till en förändring, speciellt när det gäller glada motionärer och tveksamma nybörjare. Det är hög tid att lyssna mer på vad kunden faktiskt vill ha.

Gymmen bygger inte den organisation som krävs för framgång

Personal är en viktig resurs, oftast även den största kostnaden och alltid den största utmaningen. Men oavsett om ditt gym verkar i budget- eller premiumsegmentet behöver du personal för att förverkliga dina mål – det är naivt att tro något annat. Duktiga medarbetare är passionerade och behöver arbetsgivare som kan ge dem utmaningar som möter passionen. Det krävs att du som chef lyssnar på och observerar dina medarbetare för att ta reda på vad som gör dem passionerade. 

Nu på senare år har en falsk förhoppning om att att den teknologiska utvecklingen ska lösa alla våra problem. Men så blir det inte – människan är ett flockdjur och ett flockdjur vill umgås med likasinnade. Digitala hjälpmedel ska vi definitivt ta till oss – för att förenkla processer, effektivisera träningen, förhöja kundupplevelsen, se till att kunden kan följa sin resultatutveckling och få hjälp med motivationen. 

Men grunden består – att våra kunder kommer till gymmen för att parallellt med sin träning träffa och umgås med riktiga människor. Merparten av våra kunder vill socialisera med fysiska personer som är både andra medlemmar och personal. Det är inbyggt i våra gener och ingen teknik i världen kan förändra de beteende som är nedärvda hundratusentals år bakåt i tiden. Den fysiska kontakt och support som bra personal genererar kommer även fortsättningsvis vara extremt viktigt för gymmets framgång.

Dags att eliminera alla misslyckande

Att driva gym är en tuff uppgift. Vi säljer en stundtals mycket krävande produkt som kräver ”blod, svett och tårar”. Produkten är svår att ta på, det tar tid att nå resultat samt att vägen till resultat är tuff och kämpig. Med andra ord finns det gott om plats för ”misslyckande”. Som bransch vill vi inte ignorera alla våra misslyckanden utan istället fortsätta att attackera dem med full kraft.