Ökad omsättning för Twiik – börsklimatet påverkar tillväxttakten

Under årets andra kvartal ökade Twiiks omsättning med 19% jämfört med samma period föregående år och med närmare 10% jämfört med föregående kvartal. Detta framgår av bolagets delårsrapport som släpptes tidigare denna vecka.

Nettomsättningen hamnade på dryga 3,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -3,4 miljoner kronor (-2,7) och resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (-2,2).

Twiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med närmare 46% jämfört med föregående år och uppgick till 4,2 (2,9) miljoner kronor.

Konsumentförsäljningen ökade under perioden med 125% jämfört med föregående år. Snittordervärdet på konsumentköp ökade med 99%, något som i rapporten uppges vara ett tydligt resultat av bolagets satsning på produkter i högre prissegment, t.ex. personlig träning online.

I april beslutade styrelsen om en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen genomfördes under juni månad och tillförde bolaget ca 8,5 miljoner kronor före emissionskostnader

Av rapporten framgår att bolaget tvingats tänka om kring sin strategi på grund av det aktuellt rådande börsklimatet.

”Tillväxten är viktig för oss för att ta oss till ett positivt kassaflöde vid rätt tidpunkt. Det betydligt tuffare klimatet på börsen påverkar våra förutsättningar att investera lika aggressivt i tillväxt som planerat. Vi anpassar vår strategi något och kommer under kommande kvartal att i högre grad fokusera på produkter och tjänster som främjar kassaflödet snarare än störst skala”, skriver vd Anders Gran i en kommentar.

Actic Anywhere

I rapporten kommenterar Anders Gran även en tydlig global trend – att många digitala aktörer, som växte kraftigt under pandemin, har haft det betydligt kämpigare i spåren av pandemin.

”Gym, träningskoncept, företagsfriskvård och individuella tränare erbjuder i högre grad både heldigitala och hybridtjänster som kombinerar träning på plats med digitala verktyg och instruktioner. Globalt ser man samtidigt en reaktion på den aggressiva tillväxt för online- och hemmaträning som skedde under pandemin. Många tjänster har skalat upp väldigt snabbt och tvingas agera när ett mer balanserat träningsbeteende framträder. Som ett resultat är en fortsatt konsolidering av marknaden för onlineträning att vänta. Det makroekonomiska klimatet gör också konsumentmarknaden svårförutsägbar. En ökande inflation och höjda kostnader för hushållen kräver mer av alla som levererar konsumentprodukter och tjänster.”

Om Twiiks egna position på marknaden kommenterar Gran:

”Twiik är väldigt väl positionerade för att dra nytta av utvecklingen. Vår tekniska plattform är stark och har en möjlighet att leverera till flera olika målgrupper och marknadssegment. Både direkt till konsument och mot business-to-business. En styrka som blir allt mer tydlig. Vi har medvetet arbetat med att plattformen ska addera värde både för rena onlinetjänster och som stöd till den som tränar på gym eller träffar sin PT fysiskt.”