Stockholm Marathon och Göteborgsvarvet lyfter igen efter pandemin

Antalet anmälningar till de stora motionsloppen är på väg tillbaka till samma nivå som före pandemin visar färsk info från några av de stora löploppen i Sverige, Stockholm Marathon och Göteborgsvarvet.

”Det är oerhört glädjande då motionsloppsrörelsen är en stor finansiell motor för idrotten i stort”, säger Marathongruppens verksamhetschef David Fridell.

Pandemin blev ett oerhört hårt slag mot idrotten i allmänhet och motionsloppen i synnerhet. 2020 ställdes flera stora lopp in, bland annat Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon, medan ett fåtal andra kunde genomföras under omfattande restriktioner. 

Stockholm Marathon är tillbaks på höga deltagarnivåer

2021 flyttades Stockholm Marathon till hösten, efter att restriktionerna precis hade släppt, och i fjol avgjordes loppet som vanligt i början av juni. Då kom drygt 13 000 löpare till start, att jämföra med 15 800 år 2019, före pandemin. 

– Det har varit jobbiga och tunga år för motionsloppsrörelsen. Som helhet har tappet varit cirka 35 procent i antal deltagare jämfört med före pandemin, säger David Fridell.


Men efter tre svåra år har trenden nu vänt. De senaste månaderna har antalet anmälningar till flera olika motionslopp runt om i Sverige ökat markant. Marathongruppen, som är största arrangör i norden, arrangerar 19 olika lopp, bland annat Adidas Stockholm Marathon och Vårruset, och ser nu ett minst lika stort intresse som före pandemin.

– Stockholm Marathon är vårt flaggskepp. Där ser det ut som om vi till och med kommer att ha fler löpare än 2019. Vi hoppas på minst 16 000 deltagare. Det är inte lika många som under rekordåren 2007 till 2015, då vi som mest hade över 20 000 anmälda, men fler än 2019, säger Fridell.

Det är framför allt de utländska löparna som hittat tillbaka. En tredjedel av de anmälda deltagarna hittills kommer från andra länder än Sverige. I fjol, då drygt 13 000 kom till start totalt, utgjorde den utländska skaran inte ens en femtedel.

Stort bidrag till staden och föreningslivet

Stockholm Marathon är ett av de största årligen återkommande arrangemangen i Stockholm. David Fridell betonar den turistekonomiska effekten för Stockholm som evenemangsstad och  vikten av motionslopp som motor för den ideella idrotten samt inte minst folkhälsobiten.

– Marathongruppen ägs av friidrottsklubbarna Spårvägens FK och Hässelby SK och allt eventuellt överskott går till hundra procent tillbaka till idrotten. På så sätt fungerar motionsloppen som en finansiell motor för idrotten, säger David Fridell.

Positiva vindar för Göteborgsvarvet

Bild: Göteborgsvarvet

Med knappt fyra månad­er kvar till Göte­borgsvarvet 2023, världens största halvmarathon, är antalet anmäl­da delt­a­gare redan över 25 000 – fler än vad som gick i mål vid för­ra årets uppla­ga.

– Vi ser en klar ökn­ing i anmäl­ningstakt från och med decem­ber och framåt. 100 – 150 pri­vat­per­son­er anmäler sig dagli­gen och den pos­i­ti­va känslan kring lop­pet är till­ba­ka, säger Erik Bergkvist, evenemangschef för Göteborgsvarvet.

Den största andelen löpare utgörs av privatpersoner, men många företag inkluderar utmaningen med Göteborgsvarvet som en del av företagets hälsosatsning. Andelen företagsdeltagare senast loppet genomfördes var sparsam efter en lång period av mycket hemarbete.

– Det där har vänt helt och det känns som att företagen verkligen är tillbaka. Båda företagsbyarna vid starten är helt slutsålda, så nu öppnar vi upp ännu en, säger Bergkvist. Loppet arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för idrotten och överskottet återinvesteras oavkortat tillbaka till föreningslivet.

– Springer man Göteborgsvarvet skapar man inte bara förutsättningar för sig själv för att stärka sin mentala och fysiska hälsa, genom startavgiften skapar man även förutsättningar för att föreningslivet skall blomstra, säger Bergkvist.