Basic-Fit köper upp RSG:s verksamheter i Spanien

Bildkälla: Basic-Fit

Basic-Fit har förvärvat RSG Groups portfölj av 47 klubbar i Spanien för 50 miljoner euro.

RSG (Grundat av Rainer Schaller) har tidigare signalerat sin avsikt att lämna den spanska marknaden redan i mars i år, och olika parter har varit i förhandling, inklusive Vivagym och dess investerare, Bridges Ventures, som förlorade mot Basic-Fit i kampen om att dominera på den iberiska marknaden.

Affären ger Basic-Fit 42 McFit-anläggningar och fem Holmes Place-klubbar, som företaget säger att det kommer att omvandla och fullt integrera i sin portfölj senast vid slutet av 2024.

Även om McFit kan uppfattas som en enkel omvandling till Basic-Fits modell finns det vissa frågor om huruvida Holmes Place-anläggningarna – som är lyxiga hälsoklubbar – kommer att behållas som ett mer exklusivt erbjudande eller kanske säljas vidare.

Bildkälla: Holmes Place

RSG har endast ägt Holmes Place-klubbarna sedan juli 2021 när Fisher-familjen sålde dem för att fokusera sina medel på att växa TRIB3-franchisen, men Rainer Schallers plötsliga död i oktober 2022 satte företaget på en annan kurs, och har gjort vissa förändringar i sin portfölj sedan dess.

Stärker greppet om Spanien

RSG Spanien rapporterade en omsättning på 39 miljoner euro år 2022, och Basic-Fits VD, Rene Moos, förväntar sig att förvärvet ska ge en avkastning på investerat kapital på minst 30 procent fram till 2026, med en omedelbar påverkan från 2024 och framåt.

”När vi utnyttjar våra teknologier över de nya klubbarna och integrerar dem i vårt nätverk förväntar vi oss att förvärvet ska vara positivt bidragande för de underliggande intäkterna år 2024”, säger Moos.

Affären kommer att ge Basic-Fit en marknadsledande position i Spanien och stärka dess klustermodell. Moos säger: ”Med förvärvet kommer vi att stärka vår position i Spanien genom att lägga till 47 klubbar till de 140 vi för närvarande har, samtidigt som vi växer våra positioner på flera viktiga regionala marknader.

”I Barcelona, till exempel, kommer vi att öka antalet klubbar från två till nio, vilket passar vår klusterstrategi och gör att vi kan erbjuda våra medlemmar ett ökande antal klubbar att träna på, bekvämt belägna nära där de bor eller arbetar.”

Medlemmar i de 47 RSG-klubbarna kommer att ges tillgång till Basic-Fit-nätverket, inklusive appen, virtuella gruppklasser och de 140 befintliga klubbarna.

Avtalet är föremål för godkännande från den spanska konkurrensmyndigheten som kommer att granska transaktionen för att säkerställa att den inte ger Basic-Fit för stor marknadsandel. Affären förväntas slutföras under det första kvartalet 2024 om den klarar processen.

Basic-Fit är den snabbast växande operatören i Europa, med 1 400 klubbar för tillfället.

Det har skalats i en hisnande takt och har hittills en stark marknadsposition i sitt hemland Nederländerna, med verksamhet i Belgien, Luxemburg, Tyskland, Frankrike och Spanien.