Internationella sömndagen: Sverige sover näst minst i norden

I samband med World Sleep Day (idag, 17 mars) presenterar en ny studie, baserad på sömndata från Withings, att svenskarna sover näst minst i norden – i snitt sju timmar och nio minuter per natt.

Generellt behöver en vuxen person mellan 7 till 9 timmars sömn för vila och återhämtning. Färska data visar emellertid att nordborna i snitt sover runt sju timmar.

Men framför allt handlar det om sömnens kvalitet. Att inte få en ordentlig natts sömn påverkar både fysisk och psykisk hälsa – och sömnbrist kan vara en av de enskilt största orsakerna till psykisk ohälsa. Av alla de nordiska länderna toppar Island listan över genomsnittliga sömntimmar, tätt följt av Finland.

Enbart i Sverige uppgav varannan person mellan 45–64 år i den nationella hälsoenkäten 2022 att de hade besvär med sömnen1. Färska anonymiserade data från företaget Withings, som tillhandahåller sömnsensorer för hemmabruk, visar i sin tur att nordborna sover mellan sju och sju och en halv timme i snitt2.  

”Den generella rekommendationen är att vuxna sover mellan 7 och 9 timmar per natt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att sömnbehovet är individuellt och att det är mycket viktigare att sömnen är av god kvalitet än att den är tillräckligt lång. God sömnkvalitet innebär sömn som är sammanhängande utan alltför många eller långa avbrott, och att den innehåller en tillräckligt stor mängd djupsömn”, säger Lina Johansson, legitimerad psykolog.

Tydliga kopplingar mellan sömn och stress

Lina Johansson, som även är verksamhetschef för företaget Learning to Sleep som hjälper personer med just sömnbesvär, konstaterar samtidigt att sömnstörningar kan påverka vår psykiska hälsa.

”Det finns en väldigt tydlig koppling mellan sömn och stress. Många gånger blir sömnen lidande när vi upplever höga nivåer av stress och svårigheter att komma ner i varv. Samtidigt leder sömnbrist till en ökad känslighet för stress och det är lätt att hamna i en ond cirkel av allt mindre sömn i kombination med konstant höga stressnivåer.

I förlängningen kan detta leda till utmattningssyndrom. Vi vet också att långvarig sömnbrist kan leda till depression. Över lag blir vi mer känslostyrda och impulsiva om vi lider av sömnbrist och upplever en högre grad av stress och oro.”

Sleep Analyzer

Withings sömnsensor Sleep Analyzer placeras under madrassen och bidrar till att samla in data som ger användaren möjlighet att följa sitt sömnmönster. Sömnsensorn blir ett verktyg i kampen för en god natts sömn, för det finns steg att ta om man är drabbad av sömnstörningar.

Bildkälla: Withings

”Om sömndata visar att du sover dåligt är första steget att se över din sömnhygien. Sömnhygien brukar bestå av ett antal tips och råd kring goda sömnrutiner. Det kan handla om att hålla regelbundna sovtider, undvika tupplurar dagtid, visats i dagsljus, undvika koffein för sent på eftermiddagen samt att se över sin sovrumsmiljö så att sovrummet är tyst, svalt och mörkt”, avslutar Lina Johansson.

Sömntoppen i Norden – så många timmar sover nordborna i snitt2

  1. Island                     07:30
  2. Finland                    07:28
  3. Danmark                 07:12
  4. Sverige                    07:09
  5. Norge                      07:04

Referenser:

  1. Statistik psykisk hälsa: vuxna 45–64 år — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
  2. Anonymiserad samlade data från Withings