Hälso- och träningstrender: McKinsey Wellness Market Report 2024

Enligt McKinseys senaste hälso- och träningsrapport, ”The trends defining the US$1.8 trillion global wellness market in 2024”, drivs wellnessmarknaden av konsumenter som tar större kontroll över sin hälsa.

Rapporten är baserad på insikter från McKinseys senaste Future of Wellness-undersökning, som genomfördes i augusti 2023, då forskare frågade 5 000 konsumenter i Kina, Storbritannien och USA.

De fann att den amerikanska wellnessmarknaden har nått ett värde av 480 miljarder dollar per år och växer med 5 till 10 procent årligen.

  • 87 procent av de kinesiska konsumenterna anser att wellness är en topprioritet eller viktigt i sina liv, jämfört med 82 procent i USA och 73 procent i Storbritannien.
  • Generation Z och millenniegenerationen är de mest medvetna om wellness och köper fler produkter och tjänster än äldre generationer.
  • Att förbättra utseendet anges som den viktigaste motivationsfaktorn, följt av att uppnå bättre hälsa och fitness, förbättrad kosthållning, sömn och mindfulness.
  • Pandemin fick konsumenterna att vänja sig vid att testa sig hemma för COVID-19, och nu är de intresserade av att göra ytterligare hemmatester, till exempel för brist på vitaminer och mineraler, förkylning och influensa-diagnostik och kolesterol. I Kina har vissa människor till och med ersatt personliga vårdmöten med hemmatester, säger McKinsey.
  • En ny era för biomonitorering och wearables är här när tekniken utvecklas, med biometriska ringar för att mäta sömnkvalitet och kontinuerliga glukosmätare som nu finns tillgängliga och kan appliceras på baksidan av armen.
Bildkälla: Fitbit

Utrymme för mer teknik

Ungefär hälften av de konsumenter som undersöktes har någon gång köpt en fitness wearable, medan 75 procent är öppna för att använda en i framtiden och en tredjedel använde sina enheter mer i år än förra året.

McKinsey säger att det fortfarande finns en lucka på marknaden för wearables som kan hjälpa till med näring, vikthantering, mindfulness och beteendeförändring. Dataskydd och tydliga insikter är viktigast, medan överdrivet komplicerad information är avskräckande.

Teknologiska framsteg och first-party data ger personaliseringen en ny dimension. Ungefär 20 procent av brittiska konsumenterna och 30 procent av amerikanska och kinesiska konsumenterna letar efter personliga produkter och tjänster som använder biometriska data för att ge rekommendationer. Generativ AI kan spela en större roll här.

Konsumenterna trötta på falska löften

Förra året visade konsumenterna en förskjutning från rena eller naturliga ingredienser till kliniskt bevisade ingredienser, särskilt när det gäller receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott. Företag som har byggt upp ett varumärke kring naturliga produkter kan komma att vilja söka tredjepartsintyg för att styrka sina påståenden.

Konsumenterna är trötta på healthwashing (vilseledande marknadsföring som positionerar en produkt som hälsosammare än den är), och rekommendationer från vårdgivare blir allt viktigare, särskilt när det gäller mindfulness- och sömn.

Sju tillväxtområden som har identifierats inom hälso- och välfärdssektorn

1: Försäljningen av produkter för kvinnors hälsa ökar, med störst utgifter på produkter relaterade till klimakteriet och graviditet. Hittills har klimakteriet varit ett relativt förbisett segment.

2: Efterfrågan på produkter och tjänster för hälsosamt åldrande och lång livslängd ökar, drivet av en förskjutning mot preventiv medicin. Ungefär 70 procent av konsumenterna i Storbritannien och USA, och 85 procent i Kina, har köpt en produkt inom denna kategori det senaste året.

År 2030 kommer en av sex människor i världen att vara över 60 år, så det kommer att finnas ett större fokus på hälsosamt åldrande, med yngre människor som söker förebyggande lösningar och äldre människor som försöker förbättra livskvaliteten upp i åldrarna.

3: Vikthantering är fortfarande i stort fokus – 60 procent av de amerikanska konsumenterna uppger att de försöker gå ner i vikt. Träning är den mest rapporterade åtgärden, men över 50 procent av de amerikanska konsumenterna överväger att ta receptbelagd viktminskningsmedicin.

Detta var mindre i Storbritannien och Kina, där färre än 30 procent ansåg att viktminskningsläkemedel är effektiva.

McKinsey säger att det är för tidigt att säga hur användningen av viktminskningsläkemedel kommer att påverka den bredare hälso- och välfärdsmarknaden.

4: Träning är nu en prioritet för många konsumenter, med cirka 50 procent av gymbesökarna som säger att det är en central del av deras identitet.

Med fler val blir hälsoundersökningen alltmer konkurrenskraftig. McKinsey rekommenderar att bygga starka gemenskaper genom att erbjuda upplevelser som resor och retreats, kostrådgivning och personliga träningsplaner, eventuellt informerade av AI.

Bildkälla: Apollo Sports

5: Medvetenheten om vikten av en god tarmhälsa växer, där över 80 procent av konsumenterna uppskattar dess betydelse och över 50 procent som planerar att prioritera det mer under de kommande åren. Receptfria probiotiska kosttillskott är populära, tillsammans med probiotika-rika livsmedel som yoghurt, kimchi och kombucha. Två potentiella tillväxtområden är hemma-mikrobiomtestning och personlig näring.

6: Marknaden för produkter inom sexuell hälsa växte under pandemin och detta, tillsammans med en ökning av diskussioner kring hälsoutmaningar kring sexuell hälsa driver efterfrågan. Allt fler traditionella återförsäljare säljer produkter för sexuell hälsa och McKinsey säger att det finns plats för utmanar-varumärken på marknaden.

7: Sömn rankas som den näst högsta prioriteringen för hälsa och välbefinnande för konsumenter och är också det område där konsumenterna har de mest outnyttjade behoven. Lite har förändrats sedan förra året när 37 procent uttryckte en önskan om fler sömn- och mindfulnessprodukter som behandlar kognitiv funktion, stress och ångesthantering.

Det finns en möjlighet för företag att adressera dessa behov genom att erbjuda interventioner som främjar sömn, minimerar sömnavbrott, lindrar vakenhet och förbättrar sömnkvaliteten.