Bildextra: Mi-Coms Gym & Network Expo 2022

Den 4 oktober bjöd Mi-Com in till ett lyckat och välbesökt branschevent på Plaza hotell i centrala Västerås. Sweaty Business var på plats och delar i den här artikeln några bilder och spaningar från dagen.

Mi-Com är ett Västeråsbaserat företag som distribuerar spännande och innovativa kvalitetsprodukter inom hälsa och friskvård. Varumärken som företaget representerar är bland andra Milon, Gym80, Cardioscan, Utekraft, Five och Hydromassage. VD för Mi-Com är branschprofilen Kenny Isaksson.

Bild: Sweaty Business

På eventet deltog ca 120 deltagare, som gemensamt representerar över 400 träningsanläggningar

Upplägget för dagen var först ett block med föreläsningar av Alf Klosterman & Martin Kalpein från Milon/FIVE, Marc Weitl från Cardioscan samt Michael Remlinger från gymoperatören Prime Time Fitness från Tyskland. Sedan mingel i eventets expoområde, för att framåt kvällen avsluta med middag och magisk underhållning signerat trolleriduon Brynolf & Ljung.

Bild: Mi-Com
Bild: Mi-Com

Key takeaways föreläsning med Alf Klosterman & Martin Kalpein

Bredda marknaden: Genom att bredda perspektiven kan träningsbranschen nå mångafler människor än idag. I Tyskland motsvarar träningssektorn runt 5% av den enorma hälsomarknaden. Det finns många målgrupper och besvär som företag verksamma inom träningsbranschen kan nå genom att tänka bredare. Besvär som nämndes var bl a ryggsmärtor, minskad muskelmassa och inflammationer. För att nå ut behöver företag tänka om kring bland annat kompetens, produkt, marknadsföring, målgrupp och varumärke/image.

People have changed – target groups will change even more”: Pandemin har försämrat den stora massans allmänna hälsa (+5 kg kroppsvikt i genomsnitt bland annat). Samtidigt har nya aktörer äntrat marknaden, såsom diverse hemmaträningskoncept, streamingtjänster mm, och kapat åt sig marknadsandelar. Kontenta – vi vinner sannolikt inte tillbaks alla gamla kunder, eller hittar nya, med gamla metoder.

Kommunikationen behöver tala till det emotionella: Träningsföretag behöver generellt sett bli bättre på att kommunicera fördelarna och den ökade livskvaliteten som produkterna/tjänsterna kan ge. Här gavs exempel på kommunikation från Canadian Heart & Stroke Association som visualiserar en sådan typ av marknadsföring. I valet mellan att leva sina sista tio år i livet relativt vital och aktiv eller sjuklig och medicinerad – vad skulle man då välja?

Marc Wietl, CardioscanBild: Mi-Com

Key takeaways med Marc Weitl, vd och grundare Cardioscan

Digital or dead? Ska verkligen allt digitaliseras…? Marcs svar på detta är att vi ska överlåta tekniken ta över allt som den kan göra bättre och snabbare än en människa, och att vi ska använda människorna till det som människor gör bäst – att vara mänskliga.

Digitala tjänster att duktiga på att driva engagemang: En genomsnittslig Peloton-användare genomför varje månad i snitt runt 21 sessioner, jämfört med 2,6 gånger per månad för en genomsnittslig gymtränande europé. Detta främst genom individualiserad kommunikation till sina användare och på så vis driva relevans, uppmärksamhet, och engagemang i rätt tid och rätt kanal.

En hälsosam kropp blir en statussymbol: Träningscenter har blivit den nya kyrkan och människors fysiska status kommer skapa allt större klyftor människor emellan. Kroppsdata kommer att vara central i att kunna stämma av status och följa den individuella utvecklingen över tid, även för gemene man. Här väntas techjättarna (bl a Facebook, Amazon och Apple) vara med och starkt bidra till att sprida tränings- och hälsotjänster till den breda massan. Träningscenter behöver bli bättre på att mappa upp kundens medlemsresa och ha verktyg för att få in riktig kunddata, som sedan analyseras och landar i en rekommendation kring insatser (produkter/koncept) och som regelbundet följs upp och justeras.

Bild: Mi-Com
Bild: Sweaty Business

Key takeaways Michael Remlinger, Prime Time Fitness

Hybrid är det nya svarta: Hybridmodellen är inget som var något som endast gällde under pandemin, utan det är här för att stanna och något som kunderna förväntar sig av oss som träningsföretag.

Hitta era ”Blue Oceans”: På en konkurrensutsatt marknad gäller det att hitta sätt att sticka ut i mängden. Vad kan ni göra för att särskilja er verksamhet från konkurrenterna? Prime Time Fitness har bland annat valt att satsa på Milon-konceptet på sina mindre klubbar för att maximera ytan och få rörelse i gymmet. Företaget satsar även hårt inom området personlig träning och upplever en 20%-ig ökning i PT-försäljning jämfört med strax innan covid.

Ha koll på er ”success plan”: För Prime Time Fitness innebär deras success plan ett starkt fokus på tre områden av verksamheten: Member management, Training och Sales. Särskilt lyfte Michael fram den omfattande säljprocessen/strukturen som företaget använder sig av utav. Bland annat innefattar den en daglig aktivitetsplan på individnivå och dagliga sales calls med alla involverade i försäljningen. Navet i verksamheten är att ha en riktigt stark hemsida som kan göra jobbet för befintliga medlemmar och hjälpa till att konvertera potentiella medlemmar.

Bild: Mi-Com
Bild: Mi-Com
Bild: Mi-Com