Bruce biter tillbaks mot Konkurrensverket

Foto: Bruce

Svenska Bruce går nu till hård motattack mot Konkurrensverket som förbjudit företaget att teckna exklusivitetsavtal med sina kunder. Samtidigt fortsätter amerikanska ClassPass sin offensiv.

I dag är Bruce ett av totalt tre företag som erbjuder en typ av digitala gymmedlemskap. De nya utmanarna på marknaden samlar ihop exempelvis gym, yogastudios och klätterhallar i ett digitalt medlemskap, så att kunderna kan träna där det passar för dagen.

För att skapa ett unikt utbud har Bruce skrivit exklusivitetsavtal med vissa träningsstudios. Men i december slog Konkurrensverket oväntat till.

Myndigheten tog till den relativt ovanliga åtgärden att utfärda ett så kallat interimistiskt beslut, som direkt förbjöd Bruce att tillämpa avtalen. Bryter bolaget mot detta väntar ett vite på 5 miljoner kronor.

Nu tar Bruce strid. Bolaget har överklagat Konkurrensverkets beslut till Patent- och marknadsdomstolen. Detta eftersom bolaget anser att deras konkurrenter får fritt spelrum, medan Bruce begränsas.

I överklagan går bolaget till hårt angrepp på myndigheten och skriver att Konkurrensverkets beslut innebär en ”betydande risk” för att deras verksamhet ”skadas allvarligt och irreparabelt”. Detta ”eftersom myndigheten har bakbundit Bruce och lämnat vägen öppen för den med marginal starkaste aktören”.

Den starka aktör som Bruce syftar på är amerikanska Classpass. Bolaget har på kort tid etablerat sig i närmare 30 länder och har en välfylld krigskassa. Tidigare i veckan berättade bolaget att man säkrat motsvarande 2,7 miljarder kronor i nytt riskkapital.

– Vi tycker att det är konstigt att Konkurrensverket ensidigt har gått emot oss, när en stor amerikansk spelare med stark uppbackning kommer in på marknaden, säger Anton Holmquist, vd på Bruce i en intervju med Svenska Dagbladet.

Han fortsätter med sin kritik.

– Det ska vara en konkurrensvårdande myndighet. Det tycker inte vi att de har visat här.

Johan Sahl, tillförordnad chef för enheten för marknadsmissbruk på Konkurrensverket, bekräftar att myndighetens beslut enbart gäller Bruce. Det motiveras med bolagets position på marknaden.

– Det som framgår i beslutet är att Bruce är den aktör som är störst i storstadsregionerna. Om de har exklusiva avtal kan det ha en stor effekt, säger Johan Sahl.

Bruce menar att de missgynnas – kan du förstå deras syn?

– Jag vill inte gå in och kommentera deras argumentation i sak när en överklagandeprocess är igång. Den processen kommer att hanteras skyndsamt och vi för vår talan i domstolen.

Konkurrensverket utreder nu samtliga spelare på marknaden, i och med att exklusiva avtal förekommer även bland konkurrenterna. Den utredningen väntas vara klar först senare i år.

I domstolshandlingarna från Bruce framkommer även att Classpass ska ha försökt att köpa upp bolaget våren 2019. När Bruce tackade nej ska tonen från Classpass ha blivit fientlig.

”Classpass förklarade då för Bruce att konsekvensen skulle bli att man skulle marginalisera eller konkurrera ut Bruce från marknaden och därefter återkomma med ett nytt, betydligt mindre fördelaktigt bud på Bruce”, heter det i domstolshandlingarna.

Malin Torstensson, Classpass

Malin Torstensson, Nordenchef på Classpass, vill inte kommentera den uppgiften. Bolaget valde i stället att köpa aktören Fitnesscollection inför Sverigelanseringen.

Nu är planen att bli den dominerande spelaren i Norden.

– Vi har haft en fantastisk lansering i oktober, och har väldigt bra siffror. Det är ingen självklarhet vem som är marknadsledare under 2020, säger Malin Torstensson.

UPPDATERING:

I en skrivelse till Patent- och marknadsdomstolen skriver nu Konkurrensverket att Bruce har missuppfattat deras beslut.

Enligt Konkurrensverket hindrar inte förbudet Bruce från att skriva avtal med träningsanläggningar. Utan det gör bara att Bruce inte kan skriva exklusiva avtal med träningsanläggningar som är placerade i Stockholm och Göteborg.

“Förbudet är således inte så extensivt som Bruce hävdar”, står det i yttrandet från Konkurrensverket.

Myndighetens bedömning är alltså att ett uppluckrande av de exklusiva avtalen som för närvarande finns i Stockholm och Göteborg ska vara både nödvändigt tillräckligt för att konkurrensen på dessa marknader inte ska sättas ur spel.

Även Bruce begäran om inhibition, alltså att förbudet inte ska gälla under tiden som överklagan handläggs i Patent- och marknadsdomstolen, bestrids av Konkurrensverket.