E-handeln öppnade starkt i januari

Svensk Handels E-handelsindikator för januari månad pekar mot en ökning med 19 procent jämfört med januari 2023 och den starkaste månadsutvecklingen sedan mars 2021. Omsättningen skattas till 11,6 miljarder kronor.

E-handeln uppvisar en överraskande stark tillväxt efter en längre period av huvudsakligen nedåtgående trender. Under januari månad noterades den kraftigaste månadsutvecklingen på nästan tre år. Det är dock viktigt att beakta att jämförelsemånaderna, både januari 2023 och januari 2022, präglades av svaga siffror, vilket påverkar bedömningen av den nuvarande utvecklingen.

Trots att omsättningen inte nådde nivån för samma period under det starka e-handelsåret 2021, visar statistiken en betydande ökning. Den totala omsättningsökningen på 19 procent i löpande priser motsvarar en ökning av den totala e-handelsvolymen med cirka 14 procent under januari månad.

Denna positiva uppgång är välkomnad inom e-handelssektorn och ger en ljusglimt efter en tid av utmaningar. Trots detta är det fortsatt viktigt att vara medveten om de varierande faktorer som kan påverka framtida trender inom e-handeln.

– Det här var ett trendbrott som många aktörer inom branschen verkligen behövde. Att kunderna sökte sig till e-handeln under januari, och spenderade betydligt mer, kan till viss del tillskrivas att reaperioderna efter högtiderna i december förlängts, och nu pågår en bit in i det nya året, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Fler handlade för mer

Andelen som e-handlade ökade från 64 procent i januari förra året till 66 procent i år. Den huvudsakliga förklaringen till den ökade omsättningen återfinns dock i en ökning av den genomsnittliga totala köpesumman per e-handelskonsument.

– Januari är som bekant en av de svagare e-handelsmånaderna, och vi var oroliga för att den negativa trenden vi sett de senaste månaderna skulle fortsätta in i 2024. Så blev inte fallet, och vi hoppas nu på fortsatt på en positiv utveckling under 2024, säger Per Ljungberg.