Endurance Training Specialist

Endurance Training Specialist är en av våra mer gedigna utbildningar avseende utveckling av uthållighetsprestationer. Utbildningen riktar sig till dig som vill erhålla en mer holistisk kunskap gällande uthållighet samt få konkreta verktyg för kunna levererar olika uthållighets relaterade tjänster till både motionärer och elitaktiva.

Möjligheter efter utbildningen

Intresset för konditionsträning ökar stadigt och är större än någonsin bland Sveriges motionärer, tänk bara på hur många som startar på Stockholm Maraton, cykelpendlar till jobbet eller har löpargrupper på jobbet. Som Endurance Training Specialist är dina kunskaper mycket attraktiva och efterfrågan på tränare med spetskompetens inom kondition och uthållighet ökar allt mer.

Utbildningen Endurance Training Specialist riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig för att kunna träna individer med konditionsrelaterade mål på ett effektivare sätt. Exempel på studenter som vi anpassat innehållet till är personliga tränare, idrottsledare, terapeuter och erfarna konditionsidrottare med kunskap inom träningslära och kroppens anatomi. Saknas förkunskaper rekommenderar vi er att kontakta oss för rådgivning kring förstudier.

Utbildningen ger dig en gedigen kunskap med fokus på “science to practice” vilket innebär att du blir uppdaterad om den senaste forskningen och får reda på hur de framstående tränarna arbetar för att nå framgång. Under utbildningen får du konkreta verktyg och en förståelse för hur du på ett individanpassat sätt skapar framgång för grupper, motionärer och elitaktiva uthållighetsidrottare.

Studieinnehåll

Utbildningen startar med 20 timmar onlinestudier via vår portal som också fungerar som din privata kunskapsbank. På onlineportalen har du tillgång till videos, övning-/testprotokoll, inläsningsmaterial samt allt föreläsningsmaterial. Efter studierna har du fortsatt tillgång till allt material så att du kan läsa på och enkelt repetera vad du lärt dig.

Den lärarledda delen av utbildningen består av 60 timmar teoretisk och praktisk kunskap. Vi lägger stor vikt vid att all kunskap som ges under utbildningen ska vara evidensbaserad samt praktisk applicerbar vid arbete med klienter. För att ge dig en så komplett och relevant kunskapsbild som möjligt har vi samlat några av Sveriges främsta lärare inom sina respektive områden. Lärarna du träffar inkluderar fysiologer, erfarna fystränare, idrottspsykologer och elitaktiva konditionsidrottare. Utbildningen avslutas med ett teoretisk prov där alla som är godkända erhåller Konditionsidrotts ackreditering som Endurance Training Specialist.

Mål med utbildningen

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha tillräckliga kunskaper för att:

  • Hantera tjänster som löpanalys, konditionstester, rörlighetsanalyser och styrkeanalyser kopplat till utveckling av uthållighet
  • Kunna strukturera och använda sig av en olika typer av analyser för att skapa individanpassad träning med fokus på optimal fysisk utveckling
  • Hantera processer för att bygga, utvärdera och förändra träning beroende på om träningsdos och träningstyper är korrekt anpassat
  • Kunna hjälpa cyklister, löpare och triatleter framåt med hjälp av effektiv styrke-, rörlighets- och konditionsträning
  • Kunna koppla teori inom funktionell anatomi, biomekanik och fysiologi till övningsval och programupplägg inom konditionsidrott
  • Kunna bygga olika typer av träningspass inom kondition och planera en individanpassad träningsresa för erfarna och oerfarna konditionsidrottare

Vem riktar sig kursen till och när är metoderna användbara?

Utbildningen riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig för att kunna träna individer med konditionsrelaterade mål på ett effektivare sätt. Exempel på studenter som vi anpassat innehållet till är personliga tränare, idrottsledare, terapeuter och erfarna konditionsidrottare med kunskap inom träningslära och kroppens anatomi. Saknas förkunskaper rekommenderar vi er att kontakta oss för rådgivning kring förstudier.

Om Konditionsidrott Educations

Konditionsidrotts kärnverksamhet består av två delar, utbildningsdelen som är den ledande samt vårt fysio- och testcenter som är beläget vid Kungliga Tennishallen i Stockholm. Utbildningsdelen bedriver kurser på Bosön inom ett flertal träningsrelaterade områden. På fysiocentret erbjuds coachning och rehabilitering för motionärer och elitaktiva inom konditionsidrott.

Konditionsidrott grundades av Carl Norell som är operativ chef för våra verksamheter. VD för Konditionsidrott är Jakob Dehnisch. Tillsammans med våra samarbetspartners och Sveriges ledande lärarkår utvecklar vi träningsbranschen.

Mer info och anmälan