NY STUDIE: BÅDE HÄLSOAPPAR OCH PERSONLIG TRÄNING ÖKAR KONDITIONEN

Bildkälla: Twitch Health Capital

En ny studie som jämför hälsoappar i iPhone med personlig träning visar att träning med appar såväl som PT ger förbättrad kondition.

Daniel Berglind

”Båda grupperna ökade sin kondition; de som tränade med app ökade ca 4% och PT-gruppen med 7%. Deltagarna ökade inte sin vardagliga rörelse över studieperioden. Det är intressant att skillnaden i ökning av kondition mellan grupperna inte var statistiskt säkerställd”, säger Daniel Berglind PhD vid Karolinska institutet.

I studien som utförts av friskvårdsföretaget Twitch Health Capital på uppdrag från Karolinska Institutet har 110 personer mellan 18 och 45 år med upplevd fysisk funktionsnedsättning tränat 12 veckor, antingen med hälsoappar i iPhone eller personlig tränare (PT).

Båda grupperna genomgår tester (bla kondition, blodprov, mätning av vardagsrörelse med accelerometer, kroppsammansättning och djupintervjuer). Testerna gjordes innan träningen påbörjades, vid vecka 6 samt vecka 12. Informationsträffar genomfördes också vid tre tillfällen för båda grupperna.

App-gruppen instruerades att träna med en kommersiellt gångbar app (FMTK och stegräkningsapp) samt röra på sig dagligen enligt rekommendationerna för fysisk aktivitet (150 min/vecka).

PT-gruppen tränade 1 tillfälle per vecka med sin PT där varje träningspass bestod av en blandning av styrka och kondition. Träningspassen med PT innehöll också hälsocoaching baserad på vedertagna modeller för beteendeförändring inom motion och kost. Deltagarna uppmuntrades av PT att röra på sig enligt rekommendationerna för fysisk aktivitet (150 min/vecka) utanför de schemalagda träningspassen.

Ökad kondition både vid träning med app och PT

Resultaten visar att konditionen (VO2 max ml/kg/min) ökade signifikant i båda grupperna vid jämförelse mellan vecka 0 och vecka 12. App-gruppen ökade 4% och PT-gruppen 7% (1,5 respektive 2,5 ml/kg/min VO2 max). Ökningen skilde sig inte statistiskt signifikant mellan grupperna. När det gäller vardaglig fysisk aktivitet märktes inga skillnader mellan vecka 0 och 12 eller när de två grupperna jämfördes.

”Förändringarna kanske kan ses som blygsamma men hälsoeffekterna är stora. En ökning på så lite som 1 ml/kg/min i VO2 max är ur hälsosynpunkt jämförbart med 10 cm minskning i midjemått eller 10 mmHg blodtryckssänkning”, säger Daniel Berglind, PhD, Karolinska Institutet.

Ovanligt få som hoppat av studien

Noterbart är också antal avhopp från studien där 16 personer från app-gruppen respektive 6 personer i PT-gruppen valt att avbryta studien. Detta bedöms som ovanligt lågt för att vara en träningsstudie.

”Vi driver en unik studie utifrån att deltagarantalet (närvaro för testdeltagare) är ovanligt högt”, säger professor Yvonne Forsell, Karolinska Institutet.

Så kan forskningsresultaten användas för att skapa bättre hälsa

Studien har genomförts med hjälp av metoder och teknik som finns lättillgänglig för både individer och företag. Detta ökar sannolikheten att forskningsresultaten används för att skapa verkliga hälsoförbättringar. Hälsoapparna är dessutom gratis och visar att det inte behöver vara svårt eller kosta pengar att förbättra kondition och därigenom förbättra hälsan.

Fredrik Karlsson

”Eftersom konditionen är en så viktig faktor för vår hälsa är det mycket intressant att kunna hitta bevis för att kostnadseffektiva digitala metoder faktiskt fungerar om de implementeras på rätt sätt”, säger Fredrik Karlsson, vd Twitch Health Capital AB.

Metoderna i studien kan användas av den enskilde individen och torde även vara effektiva att använda inom ramen för friskvård och företagshälsovård. Här finns mycket att vinna med att på ett beprövat sätt implementera och använda teknik för att skapa bättre hälsa på svenska företag.

Även kommersiella gymkedjor kan ha nytta av den kunskap som genererats och då t ex för att säkra kvaliteten i den personliga träning som säljs för hundratals miljoner kronor varje år. 

”Vi är tacksamma att ha fått möjligheten att bidra till ökad kunskap om träning för en målgrupp som, trots att den är stor, hittills inte är väl studerad. Det känns riktigt bra att ta med lärdomarna för att göra skillnad i vårt dagliga arbete med friskvård på företag. Vi ser nu fram emot fler spännande forskningsresultat”, avslutar Fredrik Karlsson.

Snabbfakta

Studiens syfte: Undersöka om iPhoneappar kan öka fysisk aktivitet och kondition i liknande utsträckning som träning med PT hos individer med självupplevd förvärvad fysisk funktionsnedsättning.

Resultat: Träning med app respektive PT ökade konditionen i liknande utsträckning för den studerade målgruppen.

Målgrupp: 110 personer (55 personer i respektive grupp), 18-45 år och fysiskt förvärvad funktionsnedsättning.

Intervention: 12 veckors träning med hälsoappar i iPhone respektive PT.

Uppföljning: Tester vid vecka 0, vecka 6, vecka 12 samt efter 12 månader. Ett-års uppföljningar görs under hösten 2019.

Studien utförs av Twitch Health Capital på uppdrag från KI (Professor Yvonne Forsell och PhD Daniel Berglind).