Samarbetsprojekt ger fri träning för ungdomar i Lund

Bildkälla: Gerdahallen/Daniel Abrahamsson

Gerdahallen och Sparbanken Skåne har ingått ett samarbete som ger alla niondeklassare och gymnasieungdomar i Lund möjlighet till fri träning på morgonen, i ett projekt som sträcker sig upp mot fyra år.

Genom samarbetet får eleverna fritt inträde på vardagar mellan 6.30 och 9.30 till styrketräning och konditionsaktiviteter på Gerdahallen. Det innebär tillgång till gymmet och alla de ledarledda gruppass som hålls på morgnarna. Projektets huvudsyfte är att främja ungdomarnas fysiska och mentala hälsa, med förhoppningen att det i förlängningen också bidrar till skolresultaten.

”Det är välkänt att fysisk aktivitet hjälper oss att må bra. Inte minst bidrar det till att minska känslan av stress i vardagen, något vi alla kan uppleva till och från. Det är viktigt att unga får denna möjlighet att rusta sig. Friskvård är att investera i framtiden”, säger Rasmus Roos, bankchef i Lund för Sparbanken Skåne.

Enda kostnaden för att delta är en avgift på 200 kr per person/år för det grundläggande medlemskapet i Gerdahallen. Finansiering av instruktörer och träningspass står Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn för. Det hela blir möjligt genom att bankens ägarstiftelser kan använda vinst från bankrörelsen till samhällsutvecklande insatser.

Redan 2017/2018 gjordes ett första pilotförsök aktörerna emellan, ett samarbete som nu alltså resulterar i ett friskvårdsprojekt för både gymnasium och årskurs 9 som sträcker sig upp mot fyra år fram i tiden. Utvärdering om fortsättning kommer att ske årligen.

”Sverige tillhör idag de länder i Europa med minst obligatorisk idrottsundervisning i skolan. Genom projektet gör vi både gymträning och organiserad gruppträning tillgänglig för fler, utan stora kostnader för eleverna och deras familjer. Vi tror att detta är en satsning som kan göra skillnad för många”, säger Rickard Benediktsson, vd på Gerdahallen.

Den fria träningen för niondeklassare och gymnasieelever i Lund börjar den 19 augusti i samband med terminstarten i kommunen