Så tränar svenska folket: Var tredje tränar för att få bättre mental hälsa

Marathon runners on the street. Healthy lifestyle. Athlete endurance ; Shutterstock ID 1478359640; Purchase Order: Stadium; Job: Stadium - träningsundersökning; Client/Licensee: Stadium

Sju av tio (71 %) svenskar tränar eller motionerar minst en gång i veckan och fler än var tredje (36 %) tränar för att få bättre mental hälsa. Det är några av resultaten ur Stadiums årliga undersökning av svenskarnas tränings- och motionsvanor som genomförs av Sifo.

För fjärde året i rad har Stadium undersökt svenskarnas tränings- och motionsvanor och för 2019 visar kartläggningen att svenskarna är fortsatt aktiva då sju av tio (71 %) tränar eller motionerar minst en gång i veckan. Gång och promenad är den populäraste träningsformen – närmare sex av tio (57 %) uppger att det är vad de oftast gör när de tränar. Därefter följer styrketräning (36 %) och löpning (24 %).

– ”Vi lär oss ständigt mer om träningens positiva effekter och glädjande nog verkar det som att kunskapen om motionens inverkan på den mentala hälsan är utbredd. Fler än var tredje svensk som tränar regelbundet gör det i dag för att få bättre mental hälsa”, säger Angelica Larsson, PR & kommunikationsansvarig Stadium.

Psykisk ohälsa blir allt vanligare bland både barn och vuxna – enligt statistik från Folkhälsomyndigheten var 17 procent av befolkningen drabbade av psykisk ohälsa 2018*. Ett effektivt sätt att motverka psykisk ohälsa är motion. Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi, enligt Karolinska Institutet. Nu visar Stadiums årliga undersökning att många tränar just för att få bättre mental hälsa**.

Den ojämnställda träningen
Samtidigt syns en viss ojämställdhet i varför man inte tränar oftare. Den främsta anledningen till att män inte tränar oftare är att de prioriterar andra fritidsaktiviteter (25 % mot 9 % för kvinnor). De två främsta anledningarna till att kvinnor inte tränar oftare är att barn eller familj tar upp den tiden (26 %) eller att man inte gillar att träna (26 %).

Sett till vilka träningsformer svenskarna väljer finns även här könsskillnader. Medan nära tre av tio kvinnor (30 %) oftast grupptränar är det bara en av tio män (10 %) som gör detsamma. Nära var femte man (18 %) utövar oftast någon form av bollsport (såsom fotboll, innebandy eller ishockey) medan bara fem procent av kvinnorna gör det. Löpning/jogging är också mer populärt bland män (29 %) än bland kvinnor (19 %) samtidigt som fler kvinnor (68 %) jämfört med män (45 %) oftare går/promenerar.

De mest populära träningsformerna 2019:
1. Gång/promenad, med eller utan stavar
2. Styrketräning
3. Löpning/joggning
4. Cykel
5. Gruppträning/pass
6. Bollsport
7. Yoga
8. Simning
9. Längdskidor
10. Crossfit
11. Ridsport
11. Kampsport

De främsta anledningarna till att träna/motionera 2019:
1. Jag vill få bättre fysisk hälsa
2. Jag vill få bättre kondition
3. Jag vill få bättre mental hälsa
4. Jag tycker det är roligt
5. Jag vill bli starkare
6. Jag vill få snyggare kropp 
6. Jag vill kunna unna mig mat och dryck
8. Jag vill rehabilitera en skada
9. Jag får möjlighet att träffa kompisar 
10. Jag vill förbereda mig inför ett lopp/en tävling

Folkhälsomyndigheten
** Karolinska Institutet

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo under december 2019. Totalt medverkade
1 000 personer i undersökningen. När en cell är tom innebär det att ingen svarat detta alternativ. Om det står ”0” i en cell betyder det att svar finns men det är så få att det avrundats till 0 procent (t.ex. 0,3 %).