5 trender inom Corporate Wellness 2023 med P-O Osbeck

Eleiko Showroom Urban Escape

Corporate Wellness-området är inne i en mycket dynamisk period där pandemin satt djupa avtryck i hur många arbetar och vilka krav och förväntningar som medarbetare har på både sina arbetsgivare och kontor. Vi tog hjälp av P-O Osbeck, Corporate Wellness-specialist hos Eleiko för att kika på några trender som formar området framöver.

Hur kommer det sig att arbetsgivare tar ett allt större ansvar kring de anställdas välmående?

Allt fler företagsledare ser att människor som mår bra på sin arbetsplats är avgörande för ökad produktivitet, innovation och goda resultat. Frågan har blivit alltmer prioriterad på arbetsplatsen ju tydligare dessa kopplingar syns, och kanske än mer uppmärksammad när den psykiska ohälsan också ökar lavinartat i samhället.

Om vi tittar mer globalt, och då till den amerikanska marknaden beräknades ”Corporate Wellness”-industrin 2019 vara värd ca 8 miljarder dollar. Denna siffras förväntas stiga till 94 miljarder dollar till 2026.

Vi ser ingen inbromsning i ohälsotrenden globalt, utan alla vi i branschen kan verkligen gemensamt bidra till att hjälpa fler människor till ett förbättrat och starkare välbefinnande.

P-O Osbeck. Foto: Eleiko

Hur skulle du summera 2022 ur Corporate Wellness-perspektiv?

Vi kom ur pandemin och med den fick vi en annan förståelse för hälsa. Jag skulle säga att fler har fått en större fokus på sitt välbefinnande och att det satt sig en mycket bredare definition av begreppet hälsa – vad det innebär att ha god hälsostatus ur både ett socialt, mentalt och fysiskt perspektiv.

Hybridarbetet slog igenom på bred front under pandemin, hur påverkar detta kontorens roll?

Många företagsledare som jag pratar med upplever att hybridarbetet fungerar väldigt bra. Vissa arbetsuppgifter passar bättre där människor kan arbeta relativt ostört, exempelvis i hemmet, medan andra arbetsuppgifter passar bättre på kontoret.

När företag designar nya kontorsmiljöer satsar man en hel del på ytor som främjar social interaktion, kreativitet och byggandet av en starkare gemenskap, dvs en plats dit man verkligen vill komma för att vara.

Tidigare såg man mer på teambuilding som aktiviteter som skedde vid valda tillfällen, nu är detta för många en ständigt pågående process där gememskapen och underhålls och stärks i vardagen. Många vill skapa en attraktiv arbetsplats som gör att medarbetarna VILL till kontoret.

Hur passar träningsmöjligheter in i detta?

Fler ser över sitt erbjudande sett till hela arbetsplatsen och där är fysisk aktivitet en viktig parameter. Vi har exempelvis en kund inom modebranschen som nyligen byggt en träningsyta för att använda den som ett sätt att få olika avdelningar att mötas och socialisera. Deras vision var just att skapa en modern arbetsplats dit man vill komma – inte bara för att jobba – utan även för att umgås.

Parallellt med det ser vi att förmåner kopplat till hälsa är otroligt uppskattat, av alla generationer, men det blir speciellt tydligt för de tyngre generationerna. Därför har fler bolag fått upp ögonen för att erbjuda just träningsmöjligheter, i jakten på att bli än en mer attraktiv arbetsgivare.

5 trender inom corporate wellness

Les Deux nya huvudkontor i Köpenhamn.

1: Work-Life Balance blir mer Life-Balance

Välmående är högsta prioritet hos företag för att attrahera medarbetare. De vill visa att de tänker på enskilda individers många olika behov. Enligt ”Gympass” undersökning från 2023 säger 85% att de är mer benägna att stanna på ett företag som fokuserar på välbefinnande.

Vi ser att fler företag vill hitta lösningar för att hjälpa sina medarbetare med just detta.

2: Employee Attraction & Retention

Hälsa är idag en eftertraktad förmån, där allt fler bolag profilerar sig med ett konkret hälsoarbete. Sedan 2019 har andelen platsannonser på LinkedIn som nämner “well-being” ökat med 147%.

I Aon:s Benefits and Trends 2022 Survey instämde 95% av arbetsgivarna som svarade i att de har ett ansvar för sina anställdas hälsa och välbefinnande – den högsta siffran någonsin i undersökningens 12-åriga historia. Samtidigt visar även undersökningar från ”Gympass” att 85% av medarbetarna tycker att deras välbefinnande är lika viktigt som deras lön.

Vi märker detta genom fler förfrågningar kring träningsytor både i och i anslutning till företagen lokaler. Folk tränar på fler “arenor”; dvs detta är ett sätt att hjälpa fler i gång och även underhålla sina vanor. ”Well-being is a must-have, not a nice-to-have.”

Eleiko showroom i Urban Escape (Stockholm)

3: Bredare spektrum på hur företag stöttar sina medarbetare

Undersökningar visar att välmående medarbetare kommer att ta färre sjukdagar, leverera bättre prestationer, ha lägre grad av utbrändhet och lägre sannolikhet att lämna organisationen.

Företag inser i allt högre grad fördelarna med väl utbyggda hälsoprogram för sina medarbetare och många kommer att investera mer i dessa framöver. Attraktiva hälsoprogram är även en konkurrensfördel i jakten på rätt kompetens.

Idag ser vi – förutom de vanligaste förekommande lösningar som gymkort, massage, etc – att fler även arbetar mer proaktivt med den mentala hälsan, erbjuder finansiell coachning, träningsytor på arbetsplatsen samt har mer aktiva konferenser.

4: Skapar attraktiva mötesplatser (arbetsplatser) för kreativitet, community och projektarbeten

I Castellums senaste undersökning “Framtidens arbetsliv” vill mer än 55% av verksamheterna ha träning som “service” (43% föregående år) och enligt fastighetsbolaget Atrium Ljungberg anser 56% att man bör ha fokus på hälsa och välmående vid planering av nya lokaler.

Detta underbyggs av medarbetarnas ökade efterfrågan på att ta hand om sin kropp och hälsa.

5: Mäter och utvärderar aspekterna av hälsoarbetet

Organisationer fattar sina beslut baserat på data och vad som ger både ROI (Return on Investment) och VOI (Value on Investment). Den senare är något svårare att beräkna. Vi kan mäta sjukfrånvaro och skador, långtidssjukdom och rehab – men vi kan inte mäta snacket i korridoren eller i matsalen. Känslan det ger medarbetarna och allt det bidrar med till deras välmående och trivsel, och just det är något jag ser ökar mer och mer.

🎧 Här kan du lyssna på P-O Osbeck när han gästade Sweaty Business-podden.