Actic aktiverar varsel – 80 anställda i Sverige påverkas

Idag meddelar Actic de aktiverar tidigare lagda varsel från mars 2020 och har för avsikt att säga upp cirka 80 tillsvidareanställda medarbetare.

Berörda medarbetares anställningsavtal kommer att omförhandlas och förhandlingar med berörda fackföreningar kommer att initieras.  Actic meddelar att ambitionen är att erbjuda så många medarbetare som möjligt en omplacering i bolaget. Förändringen gäller den svenska organisationen och träder i kraft under kvartal 1 2021.

Actic estimerar att kostnadsbesparingen blir minst 8 Mkr årligen.

I det, sedan tidigare, påbörjade arbetet med att uppnå en optimerad kedjedrift tar Actic nu ett nästa steg genom att initiera en omorganisation som berör delar av nuvarande operativa organisationen. Vissa tidsbegränsade anställningar kommer också att påverkas.

”Vi optimerar vår organisation för att skapa mesta möjliga kundvärde samt en kostnadseffektiv drift för att säkra bolagets förutsättningar för att växa. Actics medarbetare är den absolut viktigaste tillgången som gör att våra medlemmar uppskattar oss och vi är glada att kunna erbjuda omplaceringsmöjligheter för de allra flesta”, kommenterar Anders Carlbark, VD för Actic Group.