Kan du sälja friskvård till företag?

I kommande post-pandemitider kommer en mängd företag att leta efter kompletta friskvårdspaket för sina anställda. Lär dig några av nycklarna för att lyckas.

Företag kan skriva serviceavtal på sina maskiner, kopiatorer och datorer eftersom de vet vilka problem och kostnader det blir om något går sönder. Men något som ofta glöms bort är personalen, som är företagens viktigaste resurs. De kräver också någon form av service . Denna ”service” kan ditt gym leverera genom en väl utformad handlingsplan fylld med friskvårdsaktiviteter.

Många vill ändra sin livsstil men hittar inte vägen framåt

Vi vet alla att vardagen för många anställda på en arbetsplats innebär mycket stillasittande arbete framför datorn. Vidare har många ett högt arbetstempo med mycket som ska levereras. Att träna och välja bra kost kan lätt prioriteras bort. Det blir ofta en ond cirkel där man har svårt att se hur man ska hinna träna och planera in sundare måltider. Istället får man lätt dåligt samvete för allt som man ”borde göra för sin hälsa” och följden kan bli att man lätt drar på sig stress, värk och sjukdom. Behoven av support kring att skaffa sig en hälsosammare livsstil är enorma.

Det finns massor med utmaningar kring att få igång ”ett hälsotänk” och sälja in och levererar hälsa på en arbetsplats. Några viktiga saker att tänka på:

Du måste ha fullt engagemang från ledningen

En hälsosam arbetsplats börjar uppifrån – dvs chefer och ledningsgrupp måste ställa sig bakom satsningen för att den ska ge resultat. Det gäller att hitta chefer eller HR som själva har rätt hälsotänk och är förändringsbenägna. Alla chefer är definitivt inte villiga att lägga den tid och engagemang som krävs för lyckas. Det krävs full support för att få till ett vinnande program som ger långsiktiga resultat.

Våga utmana systemet med friskvårdsbidrag

Du måste tidigt ta diskussionen kring hur det så kallade ”friskvårdsbidraget” används. Det är enkelt för ett företag ”att bli bekväma” och erbjuder ett generellt friskvårdsbidrag. Sedan menar företaget att de därför satsar på sina medarbetares hälsa. Men oj vad fel de har. Vet de exempelvis vilka som faktiskt använder bidraget på ett effektivt sätt? De som får något resultat av friskvårdsbidraget är oftast de som redan har ett stort hälsomedvetande.

Alla andra kanske använder bidraget till sporadisk massage som inte ger någon direkt långsiktig hälsopåverkan. Med andra ord blir effekten av systemet med friskvårdsbidrag extremt begränsat. Det behövs ett betydligt större ”supportpaket” för att leverera de resultat som faktiskt är möjligt. Dessa ”supportpaket” är skattefria om de paketeras som en ”naturaförmån”.

Förenkla målsättning och utvärdering

Självklart är det viktigt att tillsammans med chefer och medarbetare sätta tydliga hälsomål som man sedan följs upp och kontinuerligt redovisas. Men det finns ingen anledning att lägga för mycket tid på detta – för resultaten är nästan alltid positiva. 
Lägg istället fokus på att ta fram några enkla variabler som ska ingå i målsättningen. Se sedan till att utvärderingen blir tydlig och kortfattad. Chefer eller HR avdelning är upptagna individer som inte har alltför mycket tid att gå igenom omfattande och detaljerade utvärderingar. Om du i din utvärdering använder tester – tänk då på att alla deltagare har olika bakgrunder och förutsättningar. Att göra samma tester på alla kan bli missvisande och orättvist.

Fastna inte i argumenten att du vill sänka sjukfrånvaron

På många arbetsplatser är där inte någon särskilt hög sjukfrånvaro. Och även om man mår lite sämre eller är sjuk kan en hel del jobba hemifrån. Pandemin har sett till att idag behöver inte allt jobb ske på arbetsplatsen och inte mellan traditionella 08.00 – 17.00. Begreppet ”work where you want and when you want” skapa en större flexibilitet. Så istället för att titta för mycket på sjukfrånvaro fokusera mer på frisknärvaro. Jobba med infallsvinkeln att friskare medarbetare blir effektivare – vilket ger ökad arbetsproduktivitet.

Bygg upp ett förtroende bland medarbetarna

Att få förtroende och lära känna de anställda tar tid. Utan de anställdas förtroende är det ingen som vill vara med. Använd dig av er kompetens och var ödmjuk inför alla möten och träffar. Ett enkelt system är att erbjuda hälsorelaterade inspirationsföreläsningar och här sälja in själva hälsoprogrammet. I införsäljningsprocessen gentemot de anställda måste du synliggör dig, visa att du finns och vad ni står för. Agera ute på företaget genom t. ex intranät, personaltavlor, mejlutskick, personalmatsal (sätt ihop en meny), erbjud enklare tester på fikapauser osv.

Om företaget ger mycket kan de också ställa krav på att få något tillbaka

Högt på prioriteringslistan är att de anställda får delta kostnadsfritt i alla aktiviteter. Och att de sker helt eller delvis på arbetstid – detta är självklart en stor motivationsfaktor. Då visar verkligen företaget att man vill något med sin satsning.

Samtidigt ska man inte vara rädd för att sätta krav på de anställda – alla förstår att ”för att få något måste jag ge något tillbaka”. En annan stor motivationsfaktor är eget engagemang. Kör gärna några workshops i samband med lunch ute på företaget – där de anställda får vara med och bestämma innehållet i handlingsplanen.

Som med alla andra program gäller det sedan att få en bra start. Som inspiratör och hälsocoach måste du agera aktivt under de första månaderna – viktigt att den nya ”hälsoresan” tidigt tar fäste och rullar i rätt riktning.