Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden lanserar initiativet Folkhälsa för alla

Pandemin har satt folkhälsa högt upp på dagordningen. Men redan innan covid-19 visste vi att bättre levnadsvanor kan förebygga tusentals förtida dödsfall varje år. Ändå saknar Sverige en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och hälsosammare matvanor. Det vill Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden ändra på och lanserar nu initiativet ”Folkhälsa för alla”.

Coronapandemin har satt folkhälsa högt på dagordningen och flera av de levnadsvanor som ökar risken att bli svårt sjuk i covid-19 är desamma som ökar även risken att drabbas av cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Exempel på riskfaktorer är övervikt, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Läget är allvarligt och går åt fel håll: över hälften av alla (52 procent) i Sverige har antingen övervikt eller fetma, minst 40 procent uppskattas äta ohälsosamt och i snitt sitter vuxna stilla nio timmar om dagen.

Dessutom växer skillnaderna i hälsa och levnadsvanor mellan olika grupper. Enligt Folkhälsomyndigheten dör personer med lägre utbildning tidigare i hjärt-kärlsjukdom och cancer än de med högre utbildningsnivå. Därtill är den självskattade hälsan sämre.

− Behovet av att förbättra folkhälsan har aldrig varit så uppenbart. Bättre levnadsvanor som att äta hälsosamt och öka sin fysiska aktivitet behövs för att förebygga folksjukdomar, möta kommande pandemier och samtidigt värna vården. Många aktörer gör redan ett viktigt arbete lokalt och regionalt. Men vi behöver gemensamma mål och åtgärder som omfattar flera sektorer, säger Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Glädjande visar forskning att 3 av 10 av alla cancerfall och 80 procent av alla kranskärlssjukdomar och stroke kan förebyggas med bättre levnadsvanor.

Ändå har Sverige ingen nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. Det vill Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden ändra på genom initiativet ”Folkhälsa för alla” som lanseras idag.

− Det måste vara lättare att göra mer hälsosamma val. Även om individen kan påverka sina levnadsvanor har yttre faktorer en avgörande betydelse för vår möjlighet till hälsosamma val. Det ska inte spela någon roll var man bor eller om man har finansiella resurser. Därför behövs åtgärder som skapar samhälleliga förändringar och miljöer som gynnar ett hälsosamt liv för alla, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.

Folkhälsa för alla bjuder in civilsamhälle och andra aktörer att skriva under på behovet av en nationell handlingsplan för att visa regeringen att det finns ett stort stöd runt om i landet.

Initiativet lanseras idag 8 februari på hemsidan www.folkhälsaföralla.se. Där kan organisationer och andra aktörer skriva under initiativet. Nästa steg är att uppvakta regeringen, vilket sker senare i vår.