Negativ trend – fysisk aktivitet på recept sjunker i Sverige

Läkare i Sverige skriver ut allt färre recept på motion – sedan 2019 har fysisk aktivitet på recept (FAR) minskat med nästan 10 procent, enligt statistik som Friskvårdsföretagen tagit fram.

FaR är en metod att både förbättra patienters hälsa och minska sjukvårdskostnaderna för regionerna. Sverige var tillsammans med Nya Zeeland på 1980-talet först i världen med att låta läkare, fysioterapeuter och även annan vårdpersonal ordinera fysiska aktiviteter. Det förskrevs ofta i stället för läkemedel och kunde handla om promenader, trädgårdsarbete, cykla till och från jobbet eller gympa.

Möjligheten för sjukvården att skriva ut fysisk aktivitet som behandling till patienter har funnits sedan början på 2000-talet. Syftet är att förbättra patienters hälsa då många av de stora folksjukdomarna handlar om livsstilsfaktorer. Genom träning och fysisk aktivitet går det att nå betydligt bättre medicinska resultat än genom att bara använda läkemedel.

Tydlig nedgång

En kartläggning som Friskvårdsföretagen gjort i samtliga Sveriges regioner visar att det sammantaget varit en nedgång i antalet utskrivna FaR-remisser de senaste åren.

Hälso- och livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin med inriktning på att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, vid Karolinska Institutet är inte förvånad över nedgången, den finns i rapporter från hela världen, uppger hon i en artikel i Svenska Dagbladet.

– Pandemin ställde till med massa tråkigheter och det är ju väldigt oroande särskilt som vi vet att hälsoklyftorna ökar. Det finns en svensk undersökning med män och kvinnor i övre medelåldern som visar att vi aldrig suttit så mycket stilla som vi gör nu. Det handlar om tio timmar per dygn för män och 9,3 timmar för kvinnor. Här måste vi jobba på bättre med en billig och ofarlig behandlingsmetod som får oss att må bättre, säger hon.

– Sedan FaR infördes har det varit en mycket uppskattad modell för både sjukvården och patienterna. Att remisserna nu går ner är oroande, särskilt som pandemin snarare borde ha inneburit ett större behov av fysisk aktivitet. Vi borde ha mer fysisk aktivitet i Sverige, inte mindre, säger Katarina Andersson, ordförande för Friskvårdsföretagen.

Katarina Andersson

Stora skillnader

Kartläggningen visar även på stora skillnader mellan regionerna. Bäst är Västra Götaland och Västernorrland där 20 000 respektive 12 000 FaR-recept skrivs ut varje år. I botten ligger Kalmar och Gävleborg där endast något hundratal FaR-remisser skrivs ut.

Sammanställning: Friskvårdsföretagen

– Siffrorna är tyvärr inte helt jämförbara mellan regionerna. Ett problem är just att det inte finns någon enhetlig modell för rapportering av FaR. I vissa regioner räknar de samtal med patienten om fysisk aktivitet, medan i andra regioner är det antalet registrerade recept. I våra kontakter med regionerna framträder en tydlig bild. FaR är mycket uppskattat, men många är osäkra på hur det går till och framför allt hur det ska följas upp. Här behöver det bli mycket tydligare riktlinjer från nationell nivå, säger Katarina Andersson.

För att vända på utvecklingen vill hon ha nationella riktlinjer som uppmuntrar regionerna att samarbeta och låter friskvårdsbranschen bli en förlängd arm till sjukvården för att både behandla och förebygga sjukdom.

– Vi har ju utbildad personal och lokaler för det. Läkarna kan medicin och vi kan träning. Precis som läkemedel ger ett subventionerat pris och ingår i högkostnadsskyddet borde även patientens friskvårdstjänster inom FAR göra det. Det är bevisat att människor mår bättre, lever längre, sover bättre, blir smartare och får bättre självförtroende av fysiska aktiviteter, säger Katarina, som representerar över 100 friskvårdsföretag med över 3 000 licensierade personliga tränare runt om i landet.

Ungefär hälften av recepten handlar om egenvård – promenader, arbete i trädgården eller liknande. I resten av fallen hänvisas patienten till gym eller simhallar. Utbudet varierar dock kraftigt och även vad man får betala för ett träningspass som FAR-”patient”. På ett ställe kan det vara fullt pris, på ett annat halva priset.

Regeringens satsning – 100 miljoner kronor om året

Trenden går i fel riktning i förhållande till regeringens aviserade miljonsatsning för ökad användning av Fysisk aktivitet på recept. Regeringen vill att användningen av Fysisk aktivitet på recept (FaR) ska öka och bli mer likvärdig över landet och beslutade därför tidigare i år om en satsning som fullt utbyggd kommer att uppgå till 100 miljoner kronor årligen.

– Vi vill stärka och öka användningen av Fysisk aktivitet på recept i den svenska hälso- och sjukvården. FaR är en kostnadseffektiv och evidensbaserad resurs som kan bidra till hälsa i alla grupper men som idag är underutnyttjad. Dessutom är stor skillnad på hur mycket den används i olika regioner. Det vill vi ändra på. Postnumret ska inte avgöra människors tillgång till FaR, sade socialminister Jakob Forssmed i våras.