Svenskarnas hälsa försämrad – varannan rör på sig mindre

Drygt fyra av tio rör på sig mindre nu än för sex månader sedan. 

Svenskarnas motionsvanor har förändrats. Drygt fyra av tio rör på sig mindre nu än för sex månader sedan. Därtill går hela sju av tio svenskar färre steg än det ofta rekommenderade 10 000 steg per dag. Framförallt har unga minskat sin fysiska aktivitet. Det visar en färsk Sifo-undersökning som WW ViktVäktarna har genomfört.

Undersökningen genomfördes nyligen via Kantar Sifos webbpanel. Totalt intervjuades 1082 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. 

Mycket stillasittande

I undersökningen svarar 43 procent att den fysiska aktiviteten har minskat betydligt eller en del de senaste sex månaderna. I den yngsta åldersgruppen (16–34 år) ligger siffran på 46 procent, vilket är fem procentenheter högre än den äldsta (56–79 år).

Vidare framkom att Svenskarna går betydligt färre steg idag jämfört med innan coronapandemin. 71 procent svarar att de går mindre än 10 000 steg per dag, vilket är antalet som ofta rekommenderas. Innan coronavirusets utbrott låg motsvarande siffra på 66 procent. I snitt går varje person 7 351 steg per dag, vilket är drygt 10 procent mindre än tidigare. Även här har ungas siffror minskat mer jämfört med andra åldersgrupper.

Enligt undersökningen går varje ung person 6 890 steg varje dag, vilket är en minskning med drygt 16 procent.

”Fysisk aktivitet har stor inverkan på vår hälsa och kan minska risken för bland annat övervikt, hjärt-kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. För många som arbetar eller studerar hemifrån har det blivit svårare att bibehålla samma hälsosamma rutiner som tidigare – men sanningen är att vi inte har råd att vänta på bättre tider. Unga som äldre måste bli bättre på att få in mer rörelse i vardagen”, säger Karin Nileskog, kostexpert på WW ViktVäktarna.