Friskis-grundaren Johan Holmsäter avskedad från prestigeuppdrag

Regeringskansliet gick i slutat av april månad 2020 ut med att man utsett Johan Holmsäter till ny nationell samordnare för fysisk aktivitet. I sin position skulle Johan med sin organisation öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till. Men nu har uppdraget hastigt avslutats.

Målet med uppdraget var också att vända utvecklingen kring den stora ökningen av övervikt och fetma i samhället.  Uppgiften innebär även att knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och friluftsorganisationer, näringslivet samt forskarsamhället. Samordnaren ska även sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen samt lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Allt skulle slutredovisas senast den 1 mars 2023. 

Men det blev inget med detta eftersom grundaren till Friskis och Svettis, Johan Holmsäter, hastigt och utan något egentligt sakligt skäl, blivit uppsagd av socialdepartementet.  Till Altinget säger Johan Holmsäter att arbetet som nationell samordnare fungerat väl och han har redan hunnit en bra bit in i utredningsarbetet. 

”Jag har blivit huggen i ryggen och uppsagd på osaklig grund. Detta är skandalöst hanterat från socialdepartementet”, menar Johan. 

När Holmsäter bad att få skälen till att han blir sparkad fick han bland annat svaret att han “inte följt budget”. Enligt Holmsäter har han och en kommunikatör inom ramen för utredningen byggt upp en hemsida som ska fungera som en plattform för utredningen. Arbetet med fotografer, formgivning och tekniska funktioner har kostat 116 000 kronor plus moms.

”De har anställt en entreprenör. Och jag har läst direktivet till punkt och pricka, och formulerat en organisation och ett tillvägagångssätt som ska vara effektiva”, menar Holmsäter.

Nyligen blev han uppringd av Maja Fjaestad (S), statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren (S).

”Det var ett snabbt samtal på cirka två minuter. Hon sa att hon på statsrådet Hallengrens uppdrag ville informera om att mitt uppdrag som nationell samordnare hävs. Det föreslogs också att jag skulle säga att jag avgick på grund av familjeskäl eller hälsoskäl”, säger Holmsäter. 

Till DN har socialministerns pressekreterare tidigare kommentarat:

– “Det stämmer att Johan Holmsäter lämnar uppdraget som nationell samordnare för främjande av fysisk aktivitet. Det har under den senaste tiden framkommit att vi har olika uppfattningar om hur uppdraget ska utföras. Vi tackar Johan Holmsäter för hans starka engagemang och hans arbete som nationell samordnare, men de olika uppfattningarna har tyvärr lett till att vi väljer att avsluta uppdraget. Regeringen planerar att fullfölja det arbete som påbörjats för att främja ökad fysisk aktivitet och kommer återkomma om hur arbetet ska fortlöpa.”

Lyssna på Johans sommarprat i ”Sommar i P1”