Regeringens besked: ytterligare restriktioner

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på en gemensam presskonferens igår om ytterligare skärpta restriktioner för allmän sammankomst.

De skärpta restriktionerna gäller inte specifikt träningsanläggningar eller gruppträning eftersom det inte är en allmän sammankomst, men ska ändå tolkas som en stark allmän uppmaning till var och en att läget är fortsatt mycket allvarligt och gällande rekommendationer måste efterlevas strikt.

Almega Friskvårdsföretagen uppmanar alla att hålla i de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderade under våren, och då med särskild betoning på att avstånd måste kunna garanteras mellan samtliga i lokalen. Detta är naturligtvis extra viktigt när det gäller gruppträning.

Ställ in eventuella evenemang – detta är inte rätt tid att skapa folksamlingar! 

Rekommendationer för minskad smittspridning:

* Fortsätt ha en god kontroll över hur många som vistas i lokalen och var noga med att rekommenderat avstånd måste kunna hållas i samtliga delar av gymmet

* Fortsätt med en extra hög frekvens på städning av anläggningarna, särskilt med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer (exempelvis träningsutrustning, handtag, kranar etc)

* Fortsätt ha god tillgänglighet på handdesinfektion på anläggningarna

* Fortsätt ha minskat antal personer per gruppträningsklass för att skapa större yta per klassdeltagare och möjliggöra att hålla avstånd till varandra

* Fortsätt korta ner träningstiden på klasserna för att frigöra tid för rengöring av greppytor efter avslutad klass

* Fortsätt ha längre tid mellan klasserna för att undvika trängsel 

* Flytta ut Personlig Träning samt gruppträning i den mån det är möjligt

* Fortsätt exkludera kontakt mellan instruktör och medlem i de klasser det vanligtvis förekommer (exempelvis yoga)

* Gällande samtlig personal är att det även fortsatt vid uppvisande av minsta symptom eller osäkerhet gällande sjukdom kommer personen i fråga inte att befinna sig på någon av anläggningarna

Fortsätt informera era besökare:

* Håll avstånd!

* Träna där du bor – undvik att använda kollektivtrafik

* Försök träna på tider när gymmen är mindre välbesökta 

* Var extra noga med handhygienen

* Var extra noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning när du använt det

* Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på

* Undvik att byta om och duscha i omklädningsrummen

* Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma!