Twiik utvecklar sitt erbjudande med nyckelfärdiga produkter inom corporate wellness

Marcus Lindskog, Twiik

Twiik har under senaste halvåret växlat upp sina insatser inom segmentet corporate wellness, med fokus på att kunna erbjuda företag enkla och effektiva digitala tjänster som bidrar till ökat välmående bland medarbetarna. Det färdiga konceptet Twiik TeamBoost som gym och andra hälsoaktörer kan erbjuda sina kunder är en av produkterna som nyligen fått en stor uppdatering.

Att behovet av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen behövs råder det inget tvivel om. Statistiken talar sitt tydliga språk när det gäller stressrelaterad sjukskrivning både i Sverige och globalt – den ökar. Som arbetsgivare har man idag ett stort ansvar gentemot sina medarbetare att se till att arbetsmiljön på arbetsplatsen främjar en god och hållbar hälsa.

Ett bra och väldigt enkelt sätt att förebygga onödiga sjukskrivningar är att hjälpa sina medarbetare att hitta motivation till rörelse och aktivitet. Genom olika initiativ kan man med enkla medel stärka både träningsmotivation, glädje och gemenskap på jobbet.

Marcus Lindskog på Twiik, som jobbar med affärsutveckling med fokus på B2B-affären, menar att det inom företagshälsovården under lång tid lagts mycket resurser på hur man som arbetsgivare agerar när en anställd blir sjuk och mycket mindre på effektiva preventiva aktiviteter för att förebygga att man hamnar i en långdragen sjukskrivning. 

“Att lägga mer resurser på preventiva insatser kan innebära stora vinster för företagen i form av färre sjukskrivningar men även när det kommer till produktivitet och därmed också ökad lönsamhet. Att enbart erbjuda friskvårdsbidrag räcker inte. Dessutom har de yngre generationerna en helt annan förväntan på hur ett företag bör arbeta aktivt med välmåendet hos personalen”, säger Marcus.

Enklare, roligare och mer inspirerande

För Twiik är det därför ett naturligt steg att öka fokus på att hjälpa företag med effektiva och inspirerande friskvårdslösningar som levererar ett tydligt värde och, som i slutändan, innebär friskare, gladare och mer produktiva anställda.

Med den digitala aktivitetsutmaningen Twiik TeamBoost som grundpelare, kan man erbjuda företag att på ett enkelt, roligt och inspirerande sätt hjälpa sina anställda att komma igång med en mer aktiv livsstil, samtidigt som man skapar ett ökat engagemang och en samhörighet över avdelningar och kontorsgränser. Ett koncept som redan aktiverat tiotusentals medarbetare, via kunder som exempelvis Stadium, Afry, H&M, Sparbanken Skåne och Massive Entertainment. Dessutom kan man erbjuda inspirerande digitalt tränings- och hälsoinnehåll som gör att medarbetarna kan aktivera sig efter egna förutsättningar – när, hur och var de vill.

Twiik har sedan flera år hjälpt gym- och träningsaktörer att skapa fler välmående arbetsplatser genom möjligheten att sälja Twiiks företagslösningar till anläggningarnas företagskunder.

“Jag har själv jobbat på gymanläggningar och upplevt hur man lätt hamnar i situationen där man enbart erbjuder rabatt på medlemskap till sina företagskunder, då paketering av andra erbjudanden mot företagen tar både tid och kräver en hel del dedikerade resurser. Med Twiik TeamBoost kan vi erbjuda hälsoanläggningar runt om i landet ett färdigt koncept, som från dag ett innebär extra intäkter för dem, via en kundgrupp de redan har. Dessutom helt utan risk då konceptet är kostnadsfritt att erbjuda sina företagskunder. Vi tar endast en liten del av varje såld TeamBoost, och detta först när den är såld. Anläggningarna behöver egentligen enbart erbjuda sina företagskunder våra lösningar, sedan löser vi resten”, säger Marcus.

Färdiga friskvårdskoncept blir en allt större del av Twiiks produktportfölj, något som ger gym och tränare en större möjlighet att snabbt och enkelt komma igång.

“Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt erbjudande, både direkt till marknaden och gentemot partners i branschen. Vårt mål är alltid att skapa lönsamhet för branschens olika aktörer och i synnerhet i en orolig tid med hög inflation och ökade kostnader. Nyckelfärdiga, effektiva onlinetjänster är ett väldigt bra redskap för att öka försäljningen utöver medlemskap.”, säger VD Anders Gran.

Om du vill veta mer om Twiik TeamBoost kan du besöka twiik.me/teamboost eller kontakta Marcus direkt på marcus.lindskog@twiik.me.