Så gick det för Friskis&Svettis Göteborg 2022

Bild: Friskis

I likhet med årsrapporten för Friskis Stockholm så pekar siffrorna för Friskis Göteborg åt rätt håll, även om det är en bit kvar till svarta siffror. Omsättningen steg med dryga 10 procent till 92,6 miljoner kronor och förlusten minskade med fyra miljoner kronor till -7,7 miljoner kronor.

Friskis Göteborg 2022 i siffror

  • Omsättning: 92,6 miljoner kronor jämfört med 2021: 84,3 miljoner kronor (+10 procent)
  • Rörelseresultat: -7,7 miljoner kronor jämfört med 2021: -11,7 miljoner kronor (+34 procent)
  • EBITA: -6,6 miljoner kronor jämfört med 2021: -9,8 miljoner kronor
  • Soliditet: 2,5 procent vs. 7,4 procent 2021
  • Medeltal anställda: 50 (56)
  • Antal klubbar: 12 stycken
  • Antal medlemmar: Cirka 33 000 medlemmar
  • VD: Thomas Fredriksson

Väsentliga händelser under 2022

I mars lanserades träningsappen Friskis Go med en mängd träningspass, övningar och utmaningar.

Totalt har verksamheten i genomsnitt haft 530 pass på schemat per vecka.

Stängde ned verksamheten i Lackarebäck på grund av att lokalerna rivs för att ge plats åt ett djursjukhus.

Framtid

I årsredovisningen står att läsa: ”Ett underskott är budgeterat för 2023. Vi har under åren lyckats spara i kassan och ser att vi kan klara året med så mycket besparing som möjligt.”