Friskis&Svettis Stockholm 2022 – ökade intäkter och minskad förlust

Bildkälla: Friskis

I årsredovisningen för Friskis&Svettis Stockholm går att läsa att verksamheten är på rätt väg efter en tuff pandemiperiod. Intäkterna ökar med åtta procent och förlusten minskar med dryga femtio procent.

Friskis Stockholm 2022 i siffror

  • Omsättning: 196,7 miljoner kronor jämfört med 2021: 182,4 miljoner kronor (+8 procent)
  • Rörelseresultat: -11,3 miljoner kronor jämfört med 2021: -25,4 miljoner kronor (+54 procent)
  • EBITA: 0,052 miljoner kronor jämfört med 2021: -12,3 miljoner kronor
  • Soliditet: 27,5 procent vs. 35,5 procent
  • Medeltal anställda: 117 (129)
  • Antal klubbar: 16 stycken
  • Antal medlemmar: Cirka 71 000 medlemmar (66 970 stycken 2021)
  • VD: Mia Qwärnström

Väsentliga händelser under 2022

Totalt tränade Friskis Stockholms medlemmar hela 2 250 000 träningspass under 2022, vilket var en ökning med 18 procent jämfört med 2021.

I mars lanserades träningsappen Friskis Go med en mängd träningspass, övningar och utmaningar.

Under året gjordes ett antal organisationsförändringar i syfte att minska de löpande kostnaderna för att matcha ett lägre intäktsläge efter pandemin. Bland annat minskade antalet anställda.

Totalt sett är 1 375 ideella funktionärer engagerade i någon av föreningens roller som ledare, tränare, träningsinspiratörer, värdar eller barnvärdar.

Träningskortsintäkterna steg med 24 procent till 177,4 miljoner kronor.

Beslut har tagits om att avveckla träningsanläggningen i Kista på grund av mycket lågt medlemstal.

Framtiden

I årsredovisning står att läsa att ”inledningen av 2023 har präglats av en lägre tillväxttakt än prognostiserat vilket föranleder en översyn av kostnader och marknadsaktiviteter. Detta till trots är den ekonomiska ställningen fortsatt god.”

Lyssna på verksamhetschef Mia Qwärnström i Sweaty Business-podden

I avsnitt #126 kan du lyssna på Mia Qwärnström när hon gästar podden. Sweaty Business podcast hittar du där poddar finns, på Spotify eller här.