Studie: Mänskliga coacher gör AI effektivare

I en studie* av mer än 65 000 användare fann forskare på Stanford University att AI-appar för viktminskning är mer effektiva när de används i kombination med mänskliga tränare.

Kunder med kombinerade AI + mänskliga coachingplaner gick ner 74 procent mer i vikt än de som endast hade AI-genererade planer.

Användare med mänskliga coacher visade sig även sätta högre mål samt trackade sin kost och vikt mer konsekvent.

I summeringen av resultaten i rapporten lyfte forskargruppen fram vikten av personalisering och begränsningarna i standardiserade råd kring hälsa.

Summa summarum: Tekniken har möjligheten att göra träning och hälsa mer tillgängligt för flera, men den mänskliga touchen tillför ett stort värde som tekniken inte kan erbjuda. Med hjälp av teknikens möjligheter kommer empatiska coacher kunna lyfta personlig träning till nya höjder 💡

Läs studien här.