Gästkrönika: ”Hej fitness-industrin, era kunder är redan digitala!”

Bildkälla: Twiik

Detta är en gästkrönika skriven av Anders Gran, VD för den digitala tjänsten Twiik.

Det talas mycket om digitalisering av hälsa, träning och fitness — med rätta.

Jag brukar säga att digitalisering och digital transformation av en bransch har tre vågor:

  • Första vågen – när administration och arbetsflöden digitaliseras. Tänk databaser i stället för pärmar, tänk chat och e-post i stället för fax och så vidare
  • Andra vågen – när man börjar sälja sina produkter online.
  • Tredje vågen – när själva produkten är helt eller delvis digital. När affärsmodellen i sig låter sig påverkas av de förutsättningar sociala nätverk och uppkoppling ger oss.

Konsumenterna är redan vana vid produkter från tredje vågen. Uber tar en traditionell taxitjänst och kombinerar med möjligheten med att låta all ekonomi hanteras mellan systemet och användaren. Dessutom hade man ju kort i Sverige även Uber X där man lät vanligt folk köra annat vanligt folk. Allt koordinerat av ett digitalt system.

Netflix har också gått hela vägen från att hyra ut DVD:er via nätet till att arbeta med streaming som per definition är digitalt och därefter flytta affärsmodellen.

Att wellness- och fitnessindustrin är i rörelse har nog knappast undgått någon som står den nära. Alla stenar vänds längs vägen; för etablerade gym och wellnesscenter innebär det att medlemshantering, styrsystem och marknadsföring digitaliserats. I viss mån har man också kunnat förenkla hur man distribuerar dokument för kost- och träningsupplägg. Det finns i dag många verktyg för att utforma individuella planer och distribuera t.ex. Pdf:er som blir en digital version av de gamla instruktionslapparna.

Första vågen avklarad.

Några gym och kedjor har tagit steget vidare och säljer sina medlemskort online, men därefter tar det i regel stopp. Det finns en uppsjö strategier kring medlemskap som bygger på idén att konsumenten skall komma in på anläggningen, träffa en rådgivare och därefter få sitt medlemskap. Något som i övrig handel fasas ut till förmån för skalbarhet för säljaren och bekvämlighet för konsumenten. Wellnessindustrin i stort optimerar helt enkelt en traditionell affärsmodell och vårdar den ömt.

Parallelt har konsumenttjänster som Runkeeper, Endomondo, Fitbit, Lifesum och på senare tid Freeletics (och även Twiik) under nära ett decennium byggt upp stora grupper av användare. Av de Europeer som tränar regelbundet gör mer än 30% det hemifrån — en siffra som ökar.

Höjer man blicken är det inte långsökt att påstå att den etablerade wellnessindustrin, med gymmen i centrum, långsamt håller på att förlora en position som både fysisk anläggning och kunskapskälla för att helt fokusera på anläggningsdelen.

Tjänster som ClassPass och svenska Bruceapp gör anspråk på medlemmarnas lojalitet genom att lägga sig mellan kunden och anläggningen på samma sätt som Hotels.com och Booking.com gjorde sig till de facto-sätten att boka hotell. På sikt skulle utvecklingen rimligen innebära att gymmen pressas att bli ett koncept eller alternativ underordnat paraplytjänsterna. Från att ha varit en helhetsleverantör av träning och hälsa för den enskilde medlemmen, blir man en komponent i ett nytt pussel man saknar inflytande i.

Personlig träning i olika former växer ännu, både på och utanför gymmen och coachad träning har gång efter annan visat sig effektiv både för att uppnå ett önskat resultat och för att bygga en relation med medlemmar och kunder.

Även här innebär internetekonomin en utmaning och en möjlighet för gym och enskilda personliga tränare. Utmaningen ligger självklart i att som enskild PT eller Gym hävda sig mot snabbväxande digitala tjänster som kan erbjuda helt andra priser tack vare den skala som internetekonomin erbjuder. Det är lätt att med skygdlappar fokusera på sin kärnaffär, vilja äga kunden (vilket ingen kan idag) och i viss mån medvetet dra ett streck i sanden mellan att arbeta analogt och att arbeta digitalt. “Vi gör vad vi gör bäst” heter det ofta.

Vi har sett detta med egna ögon.

Under förstadiet till det som senare skulle bli Twiik mellan 2011–2014 träffade vi många gym och PTs som lade stort fokus på kärnprodukten — dvs gymträning och det traditionella medlemskapet och det fysiska mötet med medlemmen. Digitala appar och de affärer och relationer som faktiskt skapades i dem var något annat och var knappast något ett gym skulle bry sig om.

Möjligheten och utmaningen kommer med konsumenten. Konsumenten har helt enkelt digitaliserat sina vanor. Oavsett vad gymmen och tränarna gör eller inte gör.Kommunikation mellan människor sker i allt högre grad via SMS, snapchat och whatsapp, fitnesstrackers håller koll på våra rörelser, vi går inte till bankkontoren, vi handlar mer än någonsin online.

Och ja, fler än någonsin kommer att vilja ta till sig träning på samma sätt.

Frågan som hänger i luften är hur fitnessindustrin tänker förhålla sig till detta?

Jag ser idag flera olika sätt att bemöta det, alltifrån att man glömmer allt man kan för att ‘hoppa på tåget’ till att man motar i grind och blir muttrande kvar på perrongen.

Vad vi sett genom WellnessTech Labs och Twiik är att möjligheten ligger någonstans mitt emellan att ha modet att släppa taget om gamla sanningar och att bibehålla tilliten till sin egna erfarenhet och kompass.

Vi försöker aktivt att skapa förutsättningar för existerande wellnessaktörer att fullt ut dra nytta av den digitala ekonomin.

Det intressanta vi sett är att en enskild tränare eller ett gym kan konvertera följare till digitala kunder och kunderna får helt nya sätt att interagera med sin coach. Vi ser exempel på tränare som med relativt små medel, tydligt fokus och rätt kunskap kan omsätta sexsiffriga belopp på en månad som ett komplement till traditionell verksamhet. Vi ser små gym där närmare 10% av medlemsstocken betalar för PT-online som enkelt underhålls av en tränare. Riktiga relationer med en tydlig affärsmodell och ett tydligt värde för kunden.

Här innebär digital teknik helt enkelt andra möjligheter till mätning, uppföljning och faktisk närvaro än enbart fysiska möten.

Den digitala tekniken låter en enskild tränare, eller ett gym att ta hand om väldigt många människor samtidigt vilket tillåter lägre priser och därmed också en bredare målgrupp.

De faktiska digitala relationer som skapas mellan tränare och användare fungerar som differentiering i en värld av ökat brus.

En sak består och det är faktumet att människor följer människor, må det vara grupper och communities av likasinnade eller influencers — en oemotsäglig konkurrensfördel för traditionella aktörer som vågar gå vidare.

Fem konkreta tips för att lyckas med digital coaching som tränare eller gym.

  • Start small: Börja att coacha några få individer digitalt för att få en känsla för hur du når igenom. Ett upplägg på 4–6 veckor räcker långt för att lära dig och hitta “ditt sätt”.
  • Tänk igenom hur du vill nå ut: Försäljning online är idag en självklarhet, men innebär också mycket brus. För att bryta igenom krävs antingen att ditt egna varumärke har bärighet, eller att dina program, kurser eller workouts har en tydlig riktning. Vem är den tilltänkta målgruppen? Vilket av följande kommer att funka bäst för dem; “Testa några av PT-Nillas program” eller “Kom i form på 9 veckor med PT-Nilla” — har du ett stort personligt varumärke fungerar det första bäst. Håller du på att bygga upp din förljarskara så bör nummer två fungera bättre.
  • Var aktiv med grupper och individer. Upplägget i sig kan mycket väl vara generellt och fungera för många, så länge du som tränare visar att du ser kunden och följer hens utveckling. Att bekräfta att du sett när de har ansträngt sig är värt väldigt mycket.
  • Tänk att du bygger varaktiga relationer, inte löser ett kortsiktigt problem. Skapa uppföljningsprodukter för de som gått dina program, kommunicera med dem mellan kurser och möten.
Anders Gran

Skrivet av: Anders Gran, VD Twiik

Kontakt: Anders@twiik.me

Kort om oss: WellnessTech Labs levererar teknik till olika aktörer inom Wellness- och Fitnessindistrin. Främst genom tjänsten Twiik som är en marknadsplats och ett coachingverktyg kombinerat. Genom oss kan gym och tränare erbjuda existerande och nya kunder digitala träningstjänster som till exempel program, kurser och individuell onlinecoaching. Vårt fokus ligger i att ge slutkunden den upplevelse de förväntar sig av en konsumenttjänst, samtidigt som vi ger tränaren möjlighet att ta sitt koncept ut i en större värld och bygga sin egna community i appen.

Mer än 1.4 Miljoner träningspass har registrerats i tjänsten och tusentals och åter tusentals chattar mellan coacher och användare har ägt rum. Målet är inte att ersätta traditionell coaching och personlig träning, utan istället att förlänga den och göra den tillgänglig för en bredare publik på ett sätt som kunderna förväntar sig.